torsdag 27 november 2014

En hyllning till textsamtalet

Under ca 5 år år har jag haft strukturerade samtal om texters innehåll. Dessa lektioner har alltid varit mina favoritlektioner eftersom man aldrig riktigt vet var man hamnar och att man genom diskussioner om texten når fram till att prata om alla möjliga ämnen, lätta som svåra.


Idag hade jag ett av mina absolut bästa lässtrategipass där texten grep tag i oss och vi förstod den på flera plan. Att detta pass blev så lyckat beror nog på flera saker. Dels för att jag arbetat med denna text tillsammans med både elever och pedagoger tidigare och dels för att jag använde mig av "EPA-metoden".

Inför en lässtrategilektion  är det viktigt att vara förberedd. Att man läst texten före man läser den tillsammans med eleverna och att man funderat över syftet, frågeställningar, begrepp m m. Jag var verkligen förberedd inför denna lektion och kunde guida eleverna igenom texten. Göra lässtopp där det kändes passande, tänka högt, utreda begrepp m m vilket säkert var en bidragande orsak till att jag upplevde denna lektion som extra lyckad.

EPA innebär att man går från elevens eget tänkande till att man tänker i par för att tillsist tänka tillsammans.Jag lät eleverna få fundera ut frågor på texten på olika nivåer först ensamma och sedan tillsammans med en kompis. Aktiviteten i klassrummet blev påtaglig och elever som annars inte säger så mycket var först med att räka upp handen. När det sedan  blev dags att ställa frågorna i helklass och svara på de frågor som ställts blev eleverna så ivriga att de klättrade på bänkarna för att jag skulle se att de ville vara med och samtala kring sina tankar om texten

Texten vi läste är hämtad ur ett material som heter "Mellan raderna" och skriven för att man skall kunna leta ledtrådar i texten och göra inferenser. ( Här hittar ni texten Elevgruppen som jag arbetade med var elever från åk 1 och åk 2. Tillsammans har vi under flera veckors tid övat oss på att ställa frågor på olika nivåer och idag var det dags att ställa olika typer av frågor på texten.Frågorna som dök upp i klassrummet var verkligen av allehanda slag, både på, mellan och bortom raderna. När en elev ställde frågan "-Hur gammal är Tony?" togs diskussionen ännu en nivå och eleverna funderade och gjorde kopplingar till sig själva.-" Han måste vara äldre än oss eftersom han går själv på stan". -"Han måste vara vuxen eftersom han dricker te". -"Han är nog gammal eftersom han behöver en kom i håg-lista". Helt underbart att lyssna på elevernas tankar och förmåga att argumentera för sin tanke/åsikt.

I textsamtal finns inga rätt eller fel, inga dumma eller konstiga frågor. 
Vi lär oss lyssna på varandra och vi får syn på våra tankar. 
Genom textens innehåll gör vi kopplingar till oss själva och texten får liv.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar