lördag 15 november 2014

Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete

Äntligen har vi startat upp vårt fantastiska tema som skall sträcka sig långt in på vårterminen. Eleverna fick för ett par veckor sedan vara med om att öppna en resväska med lite olika saker som tillsammans var ledtrådar som skulle leda fram till en person. I väskan fanns en flaggstång,en soppskål, en spik, en gris, en råtta, en polkagris och en ärta. Tillsammans kunde vi klura ut att dessa saker var hämtade från Astrid Lindgrens fantastiska värld.


Fas 1
Efter att vi konstaterat att den person vi sökte var Astrid Lindgren såg vi två filmer om Astrid som person och författare. Då vi denna vecka introducerat lässtrategin att ställa frågor på text (Reportern) fick eleverna användning för den under filmen. Så fort det fanns en undring och fråga räckte eleverna upp handen och vi pausade filmen. Övriga elever fick svara och även fundera ut vilken typ av fråga det var som ställts. På, mellan eller bortom raderna. Efter denna lilla introduktion och första bekantskap med en av våra största svenska författare ville vi att eleverna skulle få med sig en gemensam upplevelse och erfarenhet. Vi begav oss ner till gymnastiksalen och spelade "Astrid- spelet". Eleverna fick pröva att gunga i Lottas nya gunga, att hoppa med paraply från vedbodtaket, att hoppa över Helvetesgapet och åla i Mattistunneln m m. När eleverna klarat uppdraget var det dags att göra som Pippi och inte nudda golv samtidigt som de letade efter Pippis guldpengar. Lite rikare på guld och på upplevelser har vi fortsatt in i Astrids magiska värld genom olika typer av texter.

Eftersom vi under denna första introduktionsvecka skapat en gemensam plattform kring vår förförståelse och förkunskap kring Astrid Lindgren som person och författare och lite kring hennes böcker var det nu dags att sätta på pränt vad vi faktiskt vet om Astrid Lindgren. Vi skapade en VÖL - tabell på tavlan och öste på med allt som vi faktiskt vet om henne. När detta var gjort tog vi nästa steg och eleverna fick fundera över vad de skulle vilja veta. Med fantasins hjälp fick de tänka sig att Astrid skulle kunna komma in genom dörren och vi skulle kunna ställa frågorna till henne. Eleverna skrev frågorna med en skrivkompis och vi la symboliskt ned dem i ett kuvert. Detta kuvert skall vi förstås återkomma till längre fram då eleverna samtidigt skall fundera över vad de lärt sig om Astrid Lindgren.

Fas 2 Eftersom det tyvärr är omöjligt att få besök av Astrid letade vi fram de böcker och texter vi kunde hitta på skolan och på biblioteket kring henne som person och författare. I "En läsande klass" finns 15 texter om olika författare och en handlar faktiskt om Astrid Lindgren.Här hittar ni den;  Text om Astrid Lindgren
Denna text läste vi tillsammans och bearbetade texten med hjälp av våra läsförståelsestrategier. Eftersom vi har fokus på Reportern just nu  så blev det många frågor framförallt på ytan. Efter denna gemensamma läsning var det dags för eleverna att pröva sina vingar och läsa i grupper. Vi plockade fram olika texter som alla handlade om Astrids liv och eleverna fick i uppgift att läsa och bearbeta text. Tillsammans skulle de skriva ner frågor och svar för att ta med sig in i fortsatt arbete. För när grupperna läst och bearbetat texten fick de öva på vad de lärt sig utifrån frågor och svar och därefter sätta sig i tvärgrupper och berätta för klasskompisar som inte läst samma text.

Eftersom vi har en 1-3:a är det några elever som är precis i början av sin läs- och skrivinläsning. De eleverna läste tillsammans med en av oss pedagoger men uppdraget var detsamma. Att ställa frågor,svara på frågor och berätta för varandra vilken ny kunskap de fått med sig. I denna grupp fanns det dessutom tid över så de fick göra ett bildspel i animoto om Astrids liv också.

Fas 3-4 Nästa steg (nästa vecka) blir nu att skriva ned vad de lärt sig i en faktatext om Astrid Lindgren. Eleverna skall för första gången få skriva i google drive och dela med sina skrivkompisar och oss så att vi också kan bearbeta texten samt kommentera. De elever som vi upplever ännu inte är redo för att skriva en faktatext om Astrid på egen hand får först göra det tillsammans med oss i grupp.


Parallellt med detta arbete om Astrid som person har vi även högläst ur "Visst kan Lotta cykla", "Pippi Långstrump", "Karlsson på taket" och eleverna har fått välja bland Astrids böcker för att läsa tillsammans i par eller grupp. Även här finns det elever som inte riktigt ännu fixar att läsa Astrids texter och då finns det ju en hel del texter och textutdrag  i en läsande klass. Dessutom är de inlästa så att eleverna kan lyssna på dem. Här är ett exempel; Inläst text om Emil i Lönneberga
Hela tiden använder vi våra läsförståelsestrategier och har de som stöd i samtal kring textens innehåll.


Nu undrar ni förstås hur vi skall hålla liv i detta tema under 15 veckor? Det blir inte så svårt eftersom vi utgår från kursplanens mål i SO/NO och bakar in svenskämnet i det arbetet. Vi kommer att lära Pippi hur hon kan leva lite hälsosammare, vi kommer att ta oss an begrepp som tyngdpunkt, friktion och balans genom att analysera bilderna i Astrids böcker. Vi kommer att jämföra förr och nu med fokus på traditioner, diskutera rätt/orätt, gott/ont samt djupdyka i hur det kan vara att flytta/fly med utgångspunkt i Astrid Lindgrens litteratur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar