Läsfixarna i förskolan


Här får ni ta del av mina tankar inför, under och efter mitt besök på förskolan.

Syftet med besöket var att introducera "Läsfixarna" för förskolepedagogerna och vara med under en eller två högläsningsstunder då pedagogerna använde sig av någon läsförståelsestrategi. Tillsammans utvärderade vi hur det gick, vad som fungerade bra och vad man kan tänka på till en annan gång.

Detta berättade jag för pedagogerna när jag träffade dem inför vårt handledningstillfälle::

Genom högläsningen kan vi genom att vi tänker högt utifrån texten visa hur vi använder våra läsförståelsestrategier. Till vår hjälp för att få ett medvetet och strukturerat samtal om textens innehåll kan man utgå från 4 grundstrategier som man har sett att goda läsare använder sig av.

Dessa strategier är att förutspå, att ställa frågor, att utreda nya ord och uttryck samt att sammanfatta. Dessa strategier har vi i skolan personifierat för att eleverna skall förstå vad det handlar om, vad det är man gör. Vi har även lagt till en strategi och det är att se inre bilder.

Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen, Konstnären

Med yngre barn tror jag att det bästa är om man som pedagog använder verktygen för att skapa en strukturerad medveten högläsning. Alla strategier är lika viktiga och när man introducerar dessa strategier så gör man det en i taget men en av strategierna måste alltid finnas med när man skall ta sig an en text och det är Detektiven. Att reagera på nya svåra ord och utreda dess betydelse. Vi skall dock inte introducera Detektiven på denna text utan bara tänka högt om det är något ord som behöver utredas.


En av de viktigaste sakerna när man skall arbeta medvetet med lässtrategier utifrån högläsningen är att man har läst texten innan och att man har tänkt ut var man skall stanna i texten. När man skall låta eleverna förutspå, sammanfatta m m. Man måste även läsa igenom och fundera över om det är något ord som är nytt eller svårt och kan behöva utredas för att förstå vad det betyder.


Spågumman på faktatext:

När det gäller faktatexter handlar det om att koppla på barnens förkunskaper, att de får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa. Barnen ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det.
För att aktivera barnens förkunskaper och skapa en motivation inför läsningen så kan man utifrån bilder och rubrik låta barnen förutspå/gissa. Den här boken är dessutom lite speciell på sitt sätt att den också har ett ljudläte som du kan spela upp så barnen får gissa vad det är för djur det     skall handla om. 


Mitt förslag är därför.

Före läsningen: Håll upp bilden på läsfixaren Spågumman och berätta att denna läsfixare skall vara med oss under läsningen idag och hjälpa oss att gissa/förutspå vad texten kommer att berätta.

  1. Spela upp ljudet – gissa djur

  1. Berätta vilket djur det är och visa bilderna

  1. Låt barnen berätta vad de vet om Vargen

  1. Låt de förutsäga vad de tror att de kommer att få veta i texten.

Under läsningen:
Läs sedan fram till första lässtoppet. Chihuahua är kanske ett nytt ord. Tänk högt: Eftersom alla hundar härstammar från vargen och pudel och tax är hundraser så tror jag att en Chihuahua också är en hundras men en väldigt liten sådan.

Läs sedan hela första sidan. – Fick vi reda på någonting ni trodde att vi skulle få reda på?
Fick vi reda på någonting mer, någonting nytt?

Läs sedan 3 faktarutor och utred lite kring längd och vikt. Jämför med dig själv eller barnen.

Läs resten av faktarutorna. Fråga igen:
-Fick vi reda på någonting som ni före läsningen trodde att vi skulle få reda på?
 Kommer inte barnen ihåg – hjälp dem! Fick vi reda på någonting mer, någonting nytt?


Efter läsningen:
Avsluta med att prata om vad de har lärt sig och vad den här typen av text kallas.
Att det är en faktatext där vi får reda på fakta om Vargen.

Reflektioner: 
Det som slog mig mest är hur lätt det är att få även små barn intresserade till att lyssna och prata om text om man innan läsningen aktiverar deras förkunskaper samt att de får tala om vad de tror texten kommer att berätta. 4-5 åringar skrek högt när de hörde att deras förutsägelse slog in. Jag förundrades också över deras spontana frågor på texten. En 4-åring ställde flera frågor mellan raderna som vi kunde fundera högt kring. Hon m f l gjorde även textkopplingar och berättade när vargen hade varit på besök hemma i deras hage och rivit får.

En förskolepedagogs spontana reaktion i en fb.grupp;

"Otroligt konkret om något som är svårt att förklara och ofta blir abstrakt. Ska börja genast att presentera dessa figurer för mina förskolebarn. Bästa på länge, tack!!"

Lässtrategilektion i förskoleklass

Under förskoleklassåret får våra elever stifta bekantskap med  Läsfixarna framförallt genom de fantastiska berättelserna av Mats Wänblad som man hittar i högläsningsboken Lyckostjärnan.

Berättelserna fångar eleverna och inbjuder till samtal. Ett kapitel heter "Skolbesök" och handlar om när Asta, Bea och Cesar skall hälsa på sin blivande fröken i åk 1. Detta kapitel har vi valt att ha med i projektet "En läsande klass" och ni hittar lektionen under tema skola lekt.nummer 93 åk 1. När vi läser texterna i Lyckostjärnan så inleder vi alltid med att titta på de samtalsbilder som hör till materialet och passar då på att plocka fram "Spågumman". Utifrån samtalsbilden och rubriken på kapitlet förutspår vi vad kapitlet kommer att handla om.

Bea inlåst på en toalett

Efter att vi har förutspått uppmanar jag eleverna att räcka upp handen om deras Detektiv reagerar på något nytt ord eller uttryck. Jag läser texten högt med inlevelse och stannar vid lässtoppen. Vid våra lässtopp utreder vi de ord som eleverna reagerat på, ställer frågor på det lästa och förutspår vad som kommer hända härnäst. Just denna text är fantastiskt bra att använda till just Spågumman, att stanna upp och förutspå vad som kommer att hända. Eleverna kan dessutom ofta göra textkopplingar till den situation som uppstår för Bea inne på toaletten.De flesta har på ett eller annat sätt blivit inlåsta någon gång.

 Jag blir väldigt berörd av denna text och är faktiskt nära till tårarna när Bea i sin förfärliga situation  t o m blir utskälld av en sån viktig person som rektorn. Texten har ett underliggande budskap att även vuxna  kan bete sig illa och att vuxna också ibland är tvungna att be barn om förlåtelse. Jag upplever att denna text skapar förutsättningar för ett jättefint samtal lärare och elever emellan.

Efter att vi har läst färdigt kapitlet är det dags att plocka fram Cowboyen. Även här har författaren till detta genomtänkta material bidragit med någonting som jag skulle vilja se mer av, nämligen sekvensbilder kopplade till textens innehåll. I materialet finns 6 olika sekvensbilder som eleverna får klippa ut och lägga i rätt ordning. Utifrån dessa bilder får eleverna sedan sammanfatta texten för varandra. 

Eleverna tränar sig i att återberätta med en röd tråd genom att utgå från vad som händer först, sedan och till sist.
1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera