Vem är jag?

Jag heter Marie och är 1-7 lärare med sv/so och idrott som inriktning. Jag är förstelärare och språk, läs- och skrivutvecklare med uppdrag att inspirera, handleda och stötta andra pedagoger i läs- och skrivundervisningen. Jag arbetar just nu på Släbro skola Nyköpings kommun där jag har ett specialläraruppdrag i åk 1-3 i svenska.

Hösten 2010 gick jag på speciallärarprogrammet i Linköping och hade då Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse" som kurslitteratur. Jag kände direkt när jag läste om den reciproka undervisningsmodellen att här finns det konkreta verktyg som jag kan delge eleverna för att de skall kunna ta sig in i texter och förstå det de läser på djupet. Att undervisa i lässtrategier har blivit lite av ett specialintresse hos mig och tillsammans med min närmsta kollega har jag skrivit studiehandledningen till projektet "En läsande klass".  http://enlasandeklass.se/

I mitt arbete som speciallärare använder jag mycket kompensatoriska digitala verktyg och ser arbetet med IKT som både motivationshöjande och direkt avgörande för hur elever med läs-och skrivsvårigheter fixar sitt kunskapsinhämtande.

Tillsammans med Marika Nylund Ek har jag skrivit Lärarhandledning och arbetsbok till Livet i Bokstavslandet. Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt som sätter fart på barnens fantasi, väcker deras förväntan och skapar goda förutsättningar för lärande.

Jag har under de 4 senaste åren handlett, föreläst och haft workshops för pedagoger runt om i vårt land både ensam och tillsammans med Marika Nylund Ek. 

Hösten 2013 fick jag Svenska Akademins svensklärarpris. Ett stort ögonblick!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar