VENN-diagram


Under hela höstterminen har jag haft förmånen att vara med i klass 2B´s klassrum. Nu under våren har det inte blivit lika ofta men fredagen den 7 mars var jag på plats igen.

Rebecca har tillsammans med eleverna skapat en jättefin morgonrutin med öppen dörr, ljus och en "Godmorgon-hälsning" på tavlan. En hälsning som gör att man känner sig välkommen , har någonting att läsa och fundera på medan hela klassen samlas och dessutom med syfte att arbeta språkutvecklande. Denna dag var det ordklasser i fokus men även Detektiven fick arbeta för att reda ut nya ord och uttryck.

Efter samlingen var det dags för mig att visa klassen ett nytt verktyg - Venn diagrammet. Genom att läsa två texter om älgen kunde vi jämföra vilka likheter och skillnader det fanns i två texter om samma djur. Vi förde in dessa i diagrammet på tavlan och kunde utifrån detta diskutera vilken text som eleverna ansåg vara bäst och varför de tyckte så. Det blev bra diskussioner och eleverna tyckte det var ett roligt sätt att närma sig en text på. När vi läste texten fick givetvis alla våra Läsfixare vara med.

När jag visat på hur man använder detta verktyg var det dags för eleverna att pröva själva tillsammans med en läskompis. Denna gång var det 2 texter om grävlingen som skulle analyseras och plocka ut nyckelord från. Cowboyen fick arbeta hårt. Eleverna läste, strök under och förde in nyckelorden i Venn-diagrammet.När eleverna plockat ut Nyckelord och jämfört texterna var det dags för dem att skapa en egen faktatext med de fakta som de tyckte var viktigast.
Eleverna var motiverade och skrev jättefina små texter. 

Lässtrategilektion utifrån Venn diagrammet

Syftet med lektionen var att med hjälp av ett "Venn-diagram" jämföra texter ur olika genrer. Att ge eleverna möjlighet att analysera likheter och skillnader både i språklig struktur och språkbruk och att få insikten att detta varierar beroende på texttyp.

Före lektionen hade jag förberett med att rita upp ett Wenn-diagram på whiteboarden och två staplar där nyckelord från de olika texterna skulle skrivas. När eleverna var på plats delade jag ut en av lektionstexterna.

Före läsningen
Jag bad dem att titta på rubrik, bilder och e v bildtexter och fundera över vilken typ av text detta kan tänkas vara och vad den kan tänkas handla om/berätta. Eleverna fick förutspå två och två och sedan lyfte vi några exempel i klassen. Den första texten var en skönlitterär berättelse om en pojke som hette Elton vars bror älskade motorcross. Vi fick följa Elton när han tittade på sin bror under en tävling och hur han fick uppleva att hans bror faller och gör sig så illa så en ambulans måste tillkallas. Brodern förlorade tävlingen och bröt benet men för Elton var han ändå bäst i världen.

Under läsningen
Jag högläste texten och eleverna fick påvisa om de ville utreda något nytt ord, ställa frågor eller berätta om sina inre bilder. Vid lässtoppen sammanfattade vi och jag skev nyckelord i kolumnen för den skönlitterära texten på tavlan.

När vi läst färdigt den första korta berättelsen tog vi oss an nästa text exakt på samma vis. Vi använde våra läsfixare och jag skrev upp de nyckelord som vi hjälptes åt att plocka ut i kolumnen för faktatexten. Denna text innehöll en hel del nya begrepp om motorcyklar och motorcykeltävlingar.

Efter läsningen
Tillsammans tittade vi på de nyckelord som vi plockat ut och började fundera över om det fanns några likheter i dessa två texter. Vi kunde enas om att båda handlade om motorcross, att ordet tävling fanns med o s v. Därefter var det dags att titta på skillnader. Eleverna kunde konstatera att berättelsen om Elton hade en början, en mitten och ett slut medan faktatexten hade uppradade fakta i form av korta meningar. Det var fler svåra ord i faktatexten och den handlade inte om någon person.
Som avslutning funderade vi över vad vi tränat under denna lektion och vad vi faktiskt lärt oss. Vilken nytta vi hade av att använda diagrammet. Diskussionen ledde fram till att olika texttyper kräver olika sätt att skriva och att man använder sig av speciella ord. 

1 kommentar:

  1. Venn diagrams are awesome for comparisons, questions and probability. These creative venn diagrams are special when it comes to viral content. Some good venn diagram examples as such in the Creately diagram community.

    SvaraRadera