torsdag 26 april 2018

Öppet Hus för att Väcka Läshunger


I höstas diskuterade vi på vår skola hur vi skall göra för att locka föräldrar till skolan och möta dem där de känner att mötet blir engagerande och meningsfullt. Under några år har vi sett att antalet föräldrar på föräldramöten minskat och därför bestämde vi att vi under detta år bibehåller f-mötet för de allra yngsta men att vi för de flesta föräldrar istället bjuder in till en tema-eftermiddag med Öppet Hus om läsning. Utöver det informerar vi genom informationsbrev och på vår hemsida.

Jag har varit med i planeringsgruppen som även sammanfaller med vårt Biblioteksteam som består av tre bokinspiratörer och en skolbibliotekarie och vi har tillsammans planerat denna eftermiddag. Med inspiration från Hjulsta grundskola valde vi att ha ett gemensamt tema kring Astrid Lindgren och ALMA-priset. Ett mycket tacksamt tema där elever i alla åldrar kan delta. Under våra bokcafeér med all personal på skolan har temat och programmet för Öppet Hus sakteliga vuxit fram.

Syftet med Öppet Hus var förstås att låta eleverna visa upp vad de gjort kring temat men också att ha en inspirationsföreläsning riktad mot föräldrar samt roliga aktiviteter där barn och föräldrar kan mötas kring läsning.

Eftersom vi utlyst ett Alma pris på skolan så passade det bra att tillkännage vinnarna på Öppet Hus. Tävlingen bestod i en skrivuppgift kopplad till en bild ur Bröderna Lejonhjärta och priset var äran samt en biobiljett. 5 duktiga och stolta elever fick mottaga priset och redan samma dag hördes förväntansfulla frågor om när vi skall ha en skrivartävling igen. Det är så viktigt att texterna har en mottagare och att vi kan lyfta elever och deras textskapande på detta sätt.

Det visade sig vara ett vinnande koncept detta med ett Öppet Hus kring läsning och skrivning. Det drällde in med föräldrar och stolta elever visade upp vad de gjort. Helt fantastiska alster av olika slag. På dörrarna hade vi ett tydligt program och också bilder på oss lärare utklädda som figurer ur Astrid Lindgrens värld. En vecka före Öppet Hus ordnade vi en sångsamling och till barnens stora förtjusning var vi fröknar utklädda. Vi tog också tillfället i akt att skapa bilder på läsande förebilder.

Här nedan ser ni ett axplock av de alster som våra elever bjöd på att visa upp.
Små böcker skrivna och illustrerade av förskoleklassarna

Åk 1 har skrivit små böcker utifrån berättelsen om Mirabell


Högläsning utifrån Mio min Mio åk 2
Häftiga illustrationer till sångtexter
                                                                                         

Läslogg utifrån Ronja Rövardotter

Åk 3 har skapat ett träd genom Astrids liv och figurer
Parläsning av olika bilderböcker som Astrid skrivit. Eleverna har valt en situation ur boken och gjort ett "pop-up-fönster".

Åk 4 har byggt modeller

Åk 6 har gjort dragspelsbilder med miljöer hämtade från Astrid Lindgrens värld.

Utöver all denna kreativitet som visades upp hade vi också aktiviteter för att locka till läsning och samtal om det lästa knutet till Astrid Lindgrens berättelser. I vårt skolbibliotek spelades "Astrid-Bingo" som gick ut på att välja från en lista med givna ord och skriva in dessa i en bingobricka. Därefter gällde det att lyssna noga på den lästa texten och kryssa de ord som fanns med i texten. Härlig aktivitet hos både stora och små.

Vårt fina skolbibliotek

 På vårt stora golv i entréhallen dukade vi upp ett stort memory där det gällde att para ihop rätt bild med rätt text. Underbart att lyssna till diskussionerna mellan stora och små. På skolgården välkomnades föräldrar med sånger skrivna av Astrid Lindgren samt en tipspromenad om både hennes liv och figurer. På fritidsavdelningarna erbjöds lekar "Som inte nudda golv" och skattjakt efter Astrid-figurer.


En annan aktivitet som barnen älskade att förbereda var att skriva gåtor åt sina föräldrar. Även här var det underbart att lyssna till samtalen som uppstod under Öppet Hus.


Sist men inte minst så bjöd vi på en inspirationsföreläsning om att Väcka Läshunger. Föräldrarna som anmält sig till denna inspirationsstund fyllde vårt skolbibliotek och fick tips och ideér hur de kan stötta sitt barns läsintresse. Att det ibland kan vara det förbjudna som lockar, att tidningar eller faktaböcker kan vara nybörjarläsarens väg in i läsningen, att vara närvarande och synliggöra sitt eget läsande m m. Mycket inspiration hämtat från Ann-Marie Körlings bok Väck Läshungern som vi dessutom lottade ut till några föräldrar.


Denna eftermiddag blev verkligen så bra som vi hoppats och är definitivt något vi kommer att göra fler gånger.