VÖL-tabell

Lässtrategilektion utifrån faktatext om nyckelpigan . VÖL - tabell

Hämtat ur kursplanens centrala innehåll:
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen
efter textens form och innehåll.

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn,
och hur deras innehåll kan organiseras

Syftet med dagens lektion var att visa eleverna hur de kan integrera ny kunskap med sin tidigare kunskap och att innan läsningen fundera över vad de vill få ut av/lära sig av texten. När eleverna dokumenterar vad de redan Vet och vad de Lärt sig reflekterar de över sitt kunnande och lärande. Genom att eleverna innan läsningen funderar över vad de Önskar veta höjs deras motivationen till att läsa och nyfikenheten väcks.

Före läsningen: 

Vi inledde lektionen med att titta på texten vi hade framför oss. 
Vad är det för typ av text? Vad kan texten tänkas handla om?

Utifrån bilder och rubrik kunde vi konstatera att det måste vara en faktatext om nyckelpigor. Eleverna fick berätta vad de redan Vet om nyckelpigor och jag skrev in nyckelord i VÖL -tabellen nedanför V. Därefter fick eleverna fundera över vad de Önskade veta om nyckelpigor och jag förde in det under Ö i tabellen.

Under läsningen:
Jag högläste texten ett litet stycke i taget och vi kunde konstatera att vi fick vissa saker bekräftade som vi redan visste och att vi faktiskt Lärde oss även nya saker. Jag förde in den nya kunskapen under L i tabellen. Eleverna reagerade på några ord ex  puppa, rovdjur som vi fick utreda tillsammans. Jag lät även eleverna ställa några frågor på den lästa texten. En pojke frågade: -Varför är nyckelpigan nyttig för oss människor? För att hitta det svaret krävdes att vi läste på flera ställen i texten och genom ledtrådarna kunde komma fram till svaret. En jättebra fråga som krävde att vi läste mellan raderna.

Efter läsningen 

Vi jämförde tabellen och var och en fick fundera över sin egen nyvunna kunskap. Tyvärr hade vi inte fått svar på allt vi önskade veta så några saker fick jag googla på. Utifrån nyckelorden under L i tabellen fick eleverna sammanfatta vad de lärt sig genom att läsa texten. De fick sammanfatta parvis och jag gick runt och lyssnade, stöttade vid behov.

Vi avslutade med att prata om vad eleverna tränat på och på vilken nytta de hade av att använda tabellen. 
Vår VÖL-tabell uppritad på tavlan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar