torsdag 26 april 2018

Öppet Hus för att Väcka Läshunger


I höstas diskuterade vi på vår skola hur vi skall göra för att locka föräldrar till skolan och möta dem där de känner att mötet blir engagerande och meningsfullt. Under några år har vi sett att antalet föräldrar på föräldramöten minskat och därför bestämde vi att vi under detta år bibehåller f-mötet för de allra yngsta men att vi för de flesta föräldrar istället bjuder in till en tema-eftermiddag med Öppet Hus om läsning. Utöver det informerar vi genom informationsbrev och på vår hemsida.

Jag har varit med i planeringsgruppen som även sammanfaller med vårt Biblioteksteam som består av tre bokinspiratörer och en skolbibliotekarie och vi har tillsammans planerat denna eftermiddag. Med inspiration från Hjulsta grundskola valde vi att ha ett gemensamt tema kring Astrid Lindgren och ALMA-priset. Ett mycket tacksamt tema där elever i alla åldrar kan delta. Under våra bokcafeér med all personal på skolan har temat och programmet för Öppet Hus sakteliga vuxit fram.

Syftet med Öppet Hus var förstås att låta eleverna visa upp vad de gjort kring temat men också att ha en inspirationsföreläsning riktad mot föräldrar samt roliga aktiviteter där barn och föräldrar kan mötas kring läsning.

Eftersom vi utlyst ett Alma pris på skolan så passade det bra att tillkännage vinnarna på Öppet Hus. Tävlingen bestod i en skrivuppgift kopplad till en bild ur Bröderna Lejonhjärta och priset var äran samt en biobiljett. 5 duktiga och stolta elever fick mottaga priset och redan samma dag hördes förväntansfulla frågor om när vi skall ha en skrivartävling igen. Det är så viktigt att texterna har en mottagare och att vi kan lyfta elever och deras textskapande på detta sätt.

Det visade sig vara ett vinnande koncept detta med ett Öppet Hus kring läsning och skrivning. Det drällde in med föräldrar och stolta elever visade upp vad de gjort. Helt fantastiska alster av olika slag. På dörrarna hade vi ett tydligt program och också bilder på oss lärare utklädda som figurer ur Astrid Lindgrens värld. En vecka före Öppet Hus ordnade vi en sångsamling och till barnens stora förtjusning var vi fröknar utklädda. Vi tog också tillfället i akt att skapa bilder på läsande förebilder.

Här nedan ser ni ett axplock av de alster som våra elever bjöd på att visa upp.
Små böcker skrivna och illustrerade av förskoleklassarna

Åk 1 har skrivit små böcker utifrån berättelsen om Mirabell


Högläsning utifrån Mio min Mio åk 2
Häftiga illustrationer till sångtexter
                                                                                         

Läslogg utifrån Ronja Rövardotter

Åk 3 har skapat ett träd genom Astrids liv och figurer
Parläsning av olika bilderböcker som Astrid skrivit. Eleverna har valt en situation ur boken och gjort ett "pop-up-fönster".

Åk 4 har byggt modeller

Åk 6 har gjort dragspelsbilder med miljöer hämtade från Astrid Lindgrens värld.

Utöver all denna kreativitet som visades upp hade vi också aktiviteter för att locka till läsning och samtal om det lästa knutet till Astrid Lindgrens berättelser. I vårt skolbibliotek spelades "Astrid-Bingo" som gick ut på att välja från en lista med givna ord och skriva in dessa i en bingobricka. Därefter gällde det att lyssna noga på den lästa texten och kryssa de ord som fanns med i texten. Härlig aktivitet hos både stora och små.

Vårt fina skolbibliotek

 På vårt stora golv i entréhallen dukade vi upp ett stort memory där det gällde att para ihop rätt bild med rätt text. Underbart att lyssna till diskussionerna mellan stora och små. På skolgården välkomnades föräldrar med sånger skrivna av Astrid Lindgren samt en tipspromenad om både hennes liv och figurer. På fritidsavdelningarna erbjöds lekar "Som inte nudda golv" och skattjakt efter Astrid-figurer.


En annan aktivitet som barnen älskade att förbereda var att skriva gåtor åt sina föräldrar. Även här var det underbart att lyssna till samtalen som uppstod under Öppet Hus.


Sist men inte minst så bjöd vi på en inspirationsföreläsning om att Väcka Läshunger. Föräldrarna som anmält sig till denna inspirationsstund fyllde vårt skolbibliotek och fick tips och ideér hur de kan stötta sitt barns läsintresse. Att det ibland kan vara det förbjudna som lockar, att tidningar eller faktaböcker kan vara nybörjarläsarens väg in i läsningen, att vara närvarande och synliggöra sitt eget läsande m m. Mycket inspiration hämtat från Ann-Marie Körlings bok Väck Läshungern som vi dessutom lottade ut till några föräldrar.


Denna eftermiddag blev verkligen så bra som vi hoppats och är definitivt något vi kommer att göra fler gånger. 

lördag 17 mars 2018

Läsmysterium - en välbehövlig och spännande paus med lite eftertanke

Vi har haft några kämpiga dagar i specialundervisningen för åk 3. Vi har nämligen inlett provperioden i de nationella proven åk 3 och dessa prov är en anspänning vare sig man vill inte. Eleverna anstränger sig verkligen och gör sitt bästa och har man då lite svårt med att läsa och skriva är det en ännu större kraftansträngning att genomföra alla delar. Jag kände att vi behövde en paus och få ägna oss åt något lite kittlande, spännande och utmanande en stund.

Jag har tidigare använt mig av Läsmysteriet som UR har tagit fram på olika sätt men idag tänkte jag att eleverna själva skulle få lösa de mysterium som barnen i programmet utsätts för. Jag förberedde mig genom att se programmen och se vilka uppdragen var så jag kunde göra en variant av dessa i mitt klassrum.


Vi tittade på programmet från början till slut men när barnen i Läsmysteriet hade fått reda på sitt uppdrag i cellen så stoppade vi programmet och genomförde uppdraget i klassrummet. I den första cellen som barnen i Läsmysteriet kom till fanns en mängd böcker upphängda i taket och uppdraget var att hitta rätt förutsägelse till rätt titel. I mitt klassrum hade jag fixat 6 böcker med 6 förutsägelser. Eleverna skulle läsa och hitta rätt bok utifrån bilder och titlar. Ett uppdrag som både tränande avkodning och förståelse.


Boken handlar om en pojke med fart som tycker om att lira boll.


Boken handlar om en helt vanlig kille med superkrafter.Boken handlar om stora människor som blir                                                                                            lurade av små barn när de försöker inta en borg.

Eleverna gick igång på uppdraget och var superstolta när de klarade det. Även barnen i programmet klarade samma uppdrag. Nästa cell handlade om att läsa mellan raderna. Att utifrån ledtrådar och sammanhang komma på vad texten syftar på. Jag stannande programmet precis när texten visade sig i programmet och mina elever fick försöka att tillsammans klura ut vad det skulle kunna vara och därefter med hjälp av magnetbokstäver bygga det aktuella ordet. 


Efter lite funderade så enades gruppen om att det måste vara drake de åsyftar och byggde det. Jag satte igång programmet och det jublades eftersom även detta uppdrag klarades av. 


Vi tittade klart på programmet och därefter hade jag förberett några uppdrag till för att läsa mellan raderna och klura tillsammans. Eleverna tränade både förståelse och skrivande. Nu när de fått en modell för detta med gåtor och skriva ledtrådar fick de öppna upp sina cromebooks och skapa egna i syfte att ge dessa uppdrag till förskoleklassarna på Världsboksdagen. Eleverna använder både appwriter för att höra att de skriver rätt, stavningskontroll och även röstinmatning vid svåra ord. Engagemanget gick att ta på i klassrummet och jag kände mig rätt nöjd med att ha gett eleverna ett andningshål och paus i provtider men ändå med ett syfte och bra innehåll. Kommer definitivt att göra detta fler gånger utifrån Läsmysteriet

lördag 10 mars 2018

Undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vi är inne på slutspurten på vår modul i Läslyftet. Vi har tillsammans läst, diskuterat, prövat i undervisningen och reflekterat kring samtal om text. För en som mig som älskar textsamtal och dessutom älskar kollegialt lärande har årets Läslyft varit något alldeles extra. Eftersom jag fungerar som handledare har jag lett diskussioner och strävat efter att alla skall känna sig delaktiga och få dela med sig av erfarenheter och reflektioner. Jag har självklart delat med mig av min undervisning men medvetet hållit tillbaka lite så nu till sista gången tänkte jag ta tillfället i akt att försöka sammanfatta modulen och koppla det vi läst till min egen undervisning.

Vi har läst 8 olika texter med 7 olika textförfattare. Det är läsforskare, språkutvecklare, författare, läsambassadör som skrivit texterna och det som blev lite häftigt när jag kopplade texterna  till min egen undervisning var att jag kunde hitta stöd hos alla skribenter. Det måste väl ändå betyda att min undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet??

Inför sista träffen skall vi dessutom på uppmaning av Ann-Marie Körling koppla till vår kursplan för att få syn på vilka mål vi arbetar mot när det gäller språkutvecklande arbetssätt, läs- och skrivstrategier m m. Den undervisning jag vill berätta lite om och koppla till texterna i Läslyftets modul är ett läs- och skrivprojekt för elever i åk 2 som jag möter 2 pass i veckan i specialundervisningen. Projektet kommer att beröra flera olika delar av det centrala innehållet i kursplanen mot svenska och svenska som andra språk.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
samt förstår hur andra känner och tänker." 
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter- kommentera, återge och föra enkla resonemang
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. 
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Enkla former för textbearbetning
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Den första texten i modulen "Samtal om text" är skriven av Ann- Marie Körling och hon påtalar många viktiga saker i den texten. Hon framhäver textsamtalets betydelse för elevernas språkutveckling och förmåga att ta till sig det lästa. Hon menar att textsamtalet också visar vad eleverna kan och vad man behöver fokusera på i sin undervisning för att göra den ännu mer tillgänglig för eleverna. Att förbereda ett textsamtal handlar om kreativitet - vilket syfte och vilket fokus, vad vill jag att eleverna får med sig.

Läsforskare Karin Jönsson har också skrivit en text och hon menar att i en läsargemenskap pågår en mängd aktiviteter som läsning, skrivande, samtal och lärande kring ett viktigt innehåll. Valet av text är viktigt - att det sätts i ett sammanhang.  I en läsargemenskap, kan eleverna klara av saker som de inte på samma sätt klarar på egen hand.

När jag valde text inför vårat läs-och skrivprojekt var det flera olika aspekter och syften som påverkade mitt val. Jag valde att läsa och utgå från Martin Widmarks bok "Cirkusmysteriet"* Text som engagerar - mysterium att lösa
* Text som både tränar förståelse och avkodning
* Text som på många sätt tränar ordförståelsestrategier
* Text som modell för skrivande
* Text som utgångspunkt till ett fördjupat samtal
* Skapa läsengagemang och vilja att läsa fler deckamysterier på egen hand.

Hade jag varit klasslärare och valt denna text hade jag även skapat ett ämnesövergripande tema utifrån tema Cirkus. Precis som Körling för fram i sin text så måste man förbereda textsamtal, man måste läsa den aktuella boken, fundera över frågeställningar m m. Att jag valde just denna text berodde också på att jag under sommaren 2017 skrev en Lärarhandledning till boken och verkligen gjorde en djupdykning i textens innehåll.

Cirkusmysteriet- lärarhandledning

I modulen Samtal om text är även Barbro Westlund medförfattare och hon har många olika exempel på hur man kan närma sig en text. Hon menar att eleverna uppmuntras i att synliggöra sitt tänkande inför andra genom att använda sig av lässtrategier som att förutsäga olika händelser , själva formulera frågor, klargöra otydligheter, sammanfatta och göra kopplingar, men även att på annat sätt bearbeta texten. Läraren kan hjälpa eleverna och visa vägen genom att tänka högt.

Detta är ett förhållningssätt till texter som jag är van vid och det var därför naturligt att närma oss texten genom förståelsestrategier. Eleverna är väl bekanta med "Läsfixarna" sedan tidigare så det är inget nytt att förutspå, ställa frågor, reda ut ord o s v. Till boken och lärarhandledningen hör ett kopieringsunderlag där det finns sekvensbilder hämtade från varje kapitel som en hjälp för eleven att bära med sig förståelsen av textens innehåll och även använda för både träning i att återberätta och skriva.

Anna Kaya har också bidragit i modulen "Samtal om text" och delar med sig av många kloka infallsvinklar. Kaya menar att samtal om text kräver kunskap om texttypen och att man för samtal om hur man kan skriva texter med rätt struktur. Likväl som eleverna behöver utveckla lässtrategier av olika slag behöver de alltså utveckla olika skrivstrategier. I sin text berättar hon om Cirkelmodellen - cykeln för undervisning och lärande. I den modellen finns 4 olika faser som bygger på att eleven får tydliga stödstrukturer genom att man läser och samtalar tillsammans samt skriver och samtalar tillsammans före det egna skrivandet.

I vårt Läs och skrivprojekt är det boken Cirkusmysteriet som är modelltexten. Före läsningen förutspår vi och bygger upp förförståelse både kring vad Cirkus är och vad ett mysterium är. Fördelen med deckarserien om Lasse och Maja är att det finns mycket digitalt material att tillgå. Det finns t o m en interaktiv karta över staden Valleby som man tillsammans kan traska runt i före man börjar läsa boken. Upptäck Valleby. När det sedan är dags att börja läsa har vi hela tiden med oss fokuset hur författaren har löst olika saker. Under första kapitlet har vi fokus på miljöbeskrivning, därefter personbeskrivning, händelser, ledtrådar och så småningom även hur författaren löser detta med en bra upplösning och slut. När vi stiftat bekantskap med boken, fått reda på vilka huvudpersonerna är och var det hela utspelar sig samt vilket mysterium som ägt rum är det dags att tillsammans planera en gemensam deckarhistoria. 

För att få struktur på en berättande text kan man använda den grafiska modellen "Berättelseansiktet" som Westlund ger exempel på i sin text i modulen "Samtal om text". " För skönlitteratur kan ”Berättelseansiktet” (Story face- strategy) användas, beskriven i Staal (2000). Berättelsestrukturen återges genom ögonen (tid och ställe respektive huvudpersoner), näsan (problemet identifieras) och munnen (antal händelser). På ögonfransarna kan beskrivningar skrivas in."


Körling menar att det är viktigt att man samtalar med eleverna om begreppen utkast, manus och utgivning. "Genom att benämna de olika faserna i skrivprocessen med begrepp som utkast, manus och utgivning kan vi skapa medvetenhet om att texter utvecklas i dialog med andra. Utkast är idéer, manus tvättas och skrivs om innan de publiceras och slutligen möter de en större läsekrets."(Körling)

När vi planerat vår gemensamma berättelse så får eleverna planera sitt eget Mysterium och fylla i ett eget berättaransikte. Viktigt för dem att veta att detta bara är ett utkast och att man kan ändra sig flera ggr under resans gång. 

Precis som Kaya för fram i sin text så behöver många elever tydliga stödstrukturer och I Cirkelmodellen skriver vi som sagt gemensamt före eleverna skriver på egen hand. För skrivandet använder jag ett digitalt program som heter Storyjumper som är helt fantastiskt i detta avseende. Jag kan skapa ett lärarkonto där jag lägger in elevkonton. Den gemensamma boken benämns klassbok och de enskilda böckerna ligger på elevernas egna inloggningar som jag kan komma åt och ta del av. Jag kan följa deras skrivutveckling från början till slut. 

                                                     Deckargåtan om den försvunna korgen

Vårt läs- och skrivprojekt fortlöper sedan på liknade sätt. Vi har olika fokusområden och berättelsen skapas i 6 steg utifrån den planering som gjorts. Före vi skriver läser vi i Cirkusmysteriet för att se hur Martin Widmark löst att beskriva olika saker, hur han beskriver de misstänkta och hur så småningom Lasse och Maja kommer fram till vem som är tjuven. På vår vägg i klassrummet växer ett persongalleri fram med text som påminner oss om vilka personerna är hämtade ur boken. 

Gunilla Molloy är också textförfattare i modulen Samtal om text och det hon visar på i sin text är hur olika typer av läsloggar kan skapa struktur och ge eleverna möjlighet till tanketid före de skall samtala om textinnehållet. I vårt läs- och skrivprojekt har eleverna egna läsloggar där de skriver ner frågor, sammanfattar, tar upp nya ord m m. Där kan de ganska tidigt få uppdraget att skriva ner vem de tror är tjuven i Cirkusmysteriet och förklara hur de kommit fram till det. De kan också fundera över hur det kan vara att vara cirkusartist och leva på resande fot hela tiden. Frågor och tankar som kommer upp i dessa loggar kan föra textsamtalet vidare och fördjupa samtalen att också bli sokratiska. Ann Philgren som skrivit om just detta i modulen "Samtal om text" visar på en modell som gör eleverna engagerade i textens innehåll. 

 1. Samtalen inleds med en fråga, som alla deltagare ombeds besvara. Eleverna har haft möjlighet att före samtalet ta del av texten genom att läsa den själva och/eller genom högläsning, gärna flera gånger. Frågan innebär att var och en tar ställning till texten utifrån sin egen förförståelse. Deltagarna ges möjlighet att tänka igenom frågan under någon minuts tankepaus. Därefter besvaras frågan av alla deltagarna. Genom att lyssna på de andras idéer upptäcker deltagarna att det finns flera tolkningar.

 2. Därefter följer deltagarnas tolkning och analys av texten. Här arbetar gruppen tillsammans för att försöka komma till en bättre förståelse, genom att granska såväl texten som deltagarnas utsagor kritiskt. Man uppmuntras att underbygga sina uttalanden genom att referera till texten, att bygga vidare på det som tidigare sagts m m. 

 3. Slutligen uppmanar samtalsledaren deltagarna att återkoppla till egna vardagserfarenheter, genom att ställa en värderande fråga utifrån diskussionen av texten. 

 4. Efter dialogen är det viktigt att föra ett kort metasamtal om hur deltagarna tycker att de lyckats i dialogen.

I vårat läs- och skrivprojekt var det framförallt en sådan fråga som vi hade ett fördjupat samtal om och det var just hur det skulle kännas att leva på resande fot hela tiden. Hur flickan i Cirkusmysteriet faktiskt t o m kunde gå så långt att hon började stjäla för att hon så gärna ville bo på ett ställe, gå i skola o s v. 

Den sista texten i modulen "Samtal om text" är skriven av Ann-Marie Körling och där lyfter hon hur lärarens nyfikenhet och lyhördhet på vad och hur eleven skriver kan utvecklas. Att man i textsamtal om elevernas egna texter  bekräftar, påverkar och utmanar elevens lärande. 

I vårt läs- och skrivprojekt sker även detta. Efter att eleverna har skrivit på egen hand om e x personbeskrivningar av huvudpersonerna lyfter vi texterna inför kamraterna och pekar på det som vi ser är bra och om det är något som eleven kan tänka på att utveckla. Vi har använt oss av 2 stjärnor och en önskan i detta. Jag har även kunnat lyfta saker jag sett att fler elever haft svårt med i sitt skrivande och visat på det gemensamt.

Nu när vi kommit en bit in i projektet kan jag säga att det är ett projekt som engagerar och som sätter läsa och skriva i förhållande till varandra - visar på att det hör ihop. Nu skall vi bara se till att vi får en mottagare för våra böcker vilket Körling framhäver är väldigt viktigt för bl a motivationen. Eleverna kommer att få läsa sina digitala böcker i sina klasser, de kommer att få hem dem utskrivna och förhoppningsvis har vi snart också en gemensam blogg där vi kan publicera texterna. Kanske kanske kan vi även söka pengar och få besöka Cirkusmysteriet på riktigt. 


lördag 3 februari 2018

Min digitala verktygslåda

Min närmsta chef kom med en fråga häromdagen om jag inte kunde lista de digitala verktyg jag använder i undervisningen. Ja det är väl snabbt gjort tänkte jag men när jag fick fundera en stund så inser jag att min verktygslåda är rätt stor så jag bestämde mig för att göra ett blogginlägg för att få syn på de verktyg jag använder samt för att kunna dela med andra.

För det första har jag 4 olika digitala media i mitt klassrum. Jag har ett gäng datorer, ett gäng crome-books, ipad och förstås min smartboard med alla funktioner. Eftersom jag använder alla dessa mer eller mindre p g a olika syften så väljer jag att lista verktygen utifrån dessa.

Både i dator och cromebooks använder vi och skriver i DRIVE då det finns en bra talsyntes i form av appwriter, det finns stavningshjälp och det finns röstinmatning. Talsyntesen använder vi både vid eget skrivande och vid uppläsning. Appwriter är även använbart i olika molntjänster för att kunna få den skrivna texten uppläst. Med de yngsta eleverna använder jag Skolstil och Vital vid skrivande på vanlig dator. I kommunen har vi licens både på NE och på Inläsninstjänst vilket mina elever är mycket hjälpta av i sin läs- och skrivinlärning. En annan kommunlicens som vi har är Softogram där man som lärare kan lägga upp studiescheman för resp elev i många olika ämnen. Jag använder mest Läsflyt och Språkknep i det programmet.

Vissa av de verktyg jag använder går bara att använda på PC eftersom de måste laddas ned och ligga på datorn. Ett av de verktyg som jag använt längst i min lärargärning är nog LEXIA som är ett fantastiskt program på många sätt. Du kan själv skapa profiler och lägga in användare. Har du dessutom PROVIA som är ett kartläggningsverktyg så skapar datorn övningar utifrån det resultatet på testet. LEXIA är väldigt användbart i den tidiga läsinlärningen och även i andraspråksinlärningen då det finns många övningar med språklig medvetenhet, koppling bokstav-ljud, ord- bild m m.


Som ett komplement med samma övningsbank till LEXIA finns några program som jag använder en hel del. Det ena är MH-trappan som har en tydlig progression i övningarna och inleds med bra fonologiska övningar för den första läsinlärningen. Det andra är 4 sagor som jag ibland använder under mina intensivläsningsperioder. Det är ett program med tillhörande böcker där man i olika steg tränar framförallt avkodning.

På PC har vi också MG-programmet installerat som även det är ett program som systematiskt tränar avkodning men även skrivande och programmet Spelett som är ett fantastiskt program för elever i åk 1. Programmet testar vad eleven kan och anpassar övningarna därefter. Gör eleven ett fel så tar programmet om den felaktiga uppgiften så eleven lär sig vad som blev fel på en gång.


På mina datorer har vi också ett enkelt men ack så användbart dataprogram som heter Ord till Ord som är ett korsord för den första läs- och skrivinlärningen.

Nytt för i år i min verktygslåda är två program som skolan köpt in med en lärarlicens och med 30 elevprofiler så jag kan använda dem till alla de elever som jag möter i specialundervisningen och eleverna kan med fördel använda verktygen i klassrummet för att kunna arbeta med anpassade övningar på sin nivå. Det ena är Trädet web som eleverna tränar avkodning men också skrivande utifrån den nivå eleven befinner sig på. Programmet har en långsam och tydlig progression och man arbetar med 10 ord i taget på 5 olika sätt. Det andra är Stjärnsvenskabiblioteket som nog är en riktig favorit. I det digitala Stjärnsvenskabiblioteket finns alla titlarna från Upplevelse Paket 3 och Sagopaketet samt faktaböcker.  Det digitala biblioteket är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och böckerna finns alltså på många olika nivåer. 

I min specialundervisning möter jag elever i åk 1-3 och även SVA-elever. Alla mina elever älskar detta program och sedan vi köpte in elevlicenser har vi tagit det ännu en dimension. Alla böcker som eleverna tar sig an och lyssnar/läser samt skriver text till sparas på deras inloggning. De kan betygsätta böckerna och de kan skriva ut sina böcker. Just idag hade jag så fruktansvärt stolta killar som fick med sig varsin utskriven bok till klassläraren för att läsas upp samt tas hem till mamma och pappa.


Det digitala stjärnsvenska biblioteket går att användas till gemensam läsning då vi ofta samlas framför smartboarden och läser och samtalar om texten tillsammans.


Som ni ser på bilden finns 4 olika funktioner att använda sig av. Att läsa texten, att lyssna på texten, att rita bilder till texten samt att skriva till bilderna. 

När vi läst och bearbetat texten tillsammans sammanfattar vi och plockar fram det viktigaste som hänt i boken. Till vår hjälp använder vi funktionen i programmet där man kan ta bort text och bara ha bilderna att utgå ifrån. Eleverna får hjälpas åt att sammanfatta muntligt och sedan kan de få sätta sig vid varsin dator och skriva själva till varje bild. De fick här öva sig på att skapa egna meningar utifrån en text som de redan läst och med bilder som stöd. En väldigt omtyckt uppgift. Då många av "mina" elever har cromebooks fungerar appwriter även i detta program och de kan höra både ljud och ord som de skriver.


En av mina elever har jättesvårt att skapa text själv så han får ibland sammanfatta på ett annat sätt. Han får använda den tredje funktionen i programmet där man kan rita bilder till varje textsida. På det viset får han på sitt sätt visa att han förstått texten. 


Ännu en funktion finns och det är att lyssna på texten. När eleverna arbetar med detta program individuellt låter jag dem alltid börja med att lyssna på texten för att sedan läsa och skriva. Allt eleverna gör på sin egen inloggning sparas med automatik.

Ska jag vara ärlig var det längesen jag upplevde att ett program kan fånga elever på ett sätt som detta kan. Elever som har svårigheter med både att läsa och skriva, både läser och skriver så det låter i hela rummet när de ljudar. De tjatar om att få fortsätta och de blir så nöjda när de har en alldeles egen bok i sin hand med text som de själva har författat. Till stjärnsvenskabiblioteket finns numera också webbappar med frågor kring texten, skrivövningar och ordförståelse.

Ett annat program som verkligen väcker skrivmotivationen är Storyjumper. Där har jag skapat ett lärarkonto där jag har tillgång till alla elevkonton. Detta gör att jag har tillgång till elevernas böcker under hela skrivprocessen och kan stötta, kommentera m m om det behövs. I programmet finns en fantastisk bildbank samt att du kan hämta bilder både från nätet och använda egna foton. Eftersom programmet ligger på nätet så når eleverna sin bok även från hemifrån. Föräldrar har berättat att detta har varit oerhört motiverande för skrivandet på hemmaplan.

Följ länken här nedan och läs om hur vi använder Storyjumper.

http://www.storyjumper.com/book/index/8521632/Storyjumper#

Andra motivationshöjande digitala verktyg är Sagomattan, Lässugen, Läs med sagor och Läsmysteriet. Hur jag använder dessa verktyg i min undervisning kan ni få ex på här: 


Utöver dessa digitala program finns det ju de digitala verktygen som hör till respektive läslära. På vår skola har vi valt att arbeta utifrån Livet i Bokstavslandet och till det materialet finns både digital bok, arbetsbok, digitalt intro och webbapp. Det digitala introt hjälper läraren at introducera nya kapitel, begrepp och att arbeta med texten på olika sätt. Webbappen är bra som slutkläm efter att man arbetat en tid med resp text. Ett bra sätt att få syn på vad eleverna faktiskt tar med sig från det gemensamma arbetet med texten. 


För att möta våra "ettor" där de befinner sig har vi valt att lägga två pass i veckan med grupper av elever indelade efter hur långt de kommit i sin läs- och skrivinlärning. Detta är inte några fasta grupper utan eleverna kan glida lite emellan så att det blir bra för alla. Detta har inneburit att vi har en grupp med läsare som kan gå vidare och läsa olika texter i läsgrupper, skiva gemensamt, i par m m. Att vi har en grupp som precis kommit igång med läsningen och som arbetar med att träna ordbilder, läsflyt m m och att vi har en tredje grupp som vi kallar för kodknäckarna. De elever som när de började skolan inte kunde så många bokstäver och inte knäckt läskoden.  I "kodknäckagruppen" använder vi mycket digitala verktyg, både dataprogram och ipad. Spelett, ABC-klubben, Qnoddarna, MH-trappan m m. Vi skriver i skolstil och har talsyntesen som förstärker bokstavsljuden. Vi arbetar också en hel del tillsammans på smartboarden. Vi laborerar och skapar med våra bokstäver. Dessa pass blir verkligen som en läs- och skrivarverkstad.Eftersom vi tidigare år haft "ABC-klubben" som läslära och arbetsbok finns det på skolan och dessa pass utgår från det materialet. Vi har  appen på IPAD, webbspelen samt läggspelen för kodknäckarfasen.

När jag ändå är inne på IPAD och vad vi använder där så måste jag lyfta fram Qnoddarna som vi valt att endast ha några få elevlicenser av. Det programmet använder vi främst till elever som behöver någonting helt annat. Elever som har jättesvårt med finmotorik och att skriva med penna. Qnoddarna är ett heltäckande material både i svenska och matematik och allt formande av bokstäver och siffror sker digitalt.
På min IPAD och de cromebooks jag har att tillgå finns även ett kartläggningsverktyg som vi har använt oss av i 3 år nu. På vår skola har vi under snart tre år varit testpiloter för Legilexi. Vi har haft förmånen att pröva ett screeningmaterial som testar läsningens alla områden. Under dessa år har Legilexi utvärderat och förbättrat testerna och resultathanteringen både utifrån den forskningsgrupp som är knuten till projektet och utifrån de lärare som har varit testpiloter. Våra treor har precis genomfört sin åttonde testomgång och nu börjar det hända grejer. Dels har testerna förfinats men framförallt har resultathanteringen utvecklats. Vi kan med detta verktyg följa varje elevs läsutveckling och se inom vilka områden det har gått framåt, stått still eller i värsta fall gått bakåt. Vi kan utifrån dessa fina sammanställningar utvärdera vår egen undervisning, göra nya grupperingar och se vilka elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd. Genomförs testerna digitalt sköter programmet om och fixar fina diagram och kurvor.

Utifrån testresultatet tar dataprogrammet fram vad respektive elev behöver ha för fokusområde och varje elev får individuella rekommendationer att arbeta vidare med.

Nytt för denna testomgång är också att Legilexi har satt upp kravnivåer var man bör ha nått i slutet av åk 1, åk2 och åk 3. De har även börjat jämföra elevernas resultat med både DLS resultat och bedömningsstöd för att få en riktigt bra standardisering.


Läs mer här: https://www.legilexi.org/


Den röda linjen visar på elevens språkförståelse där både ordförråd och hörförståelse ingår. Den gröna linjen visar på avkodning och den blå läsförståelse. 


Ja den digitala världen är oändlig och jag måste slutligen lyfta ett digitalt presentationsprogram som jag bara älskar - ANIMOTO

I Animoto har jag dokumenterat nästan all form av undervisning, teman, kompisdagar m m och jag har även lärt eleverna att hantera programmet för att göra digitala boktips.Programmet bjuder på fina bilder och musik. Det är bara att lägga in text och bilder.Denna länksamling har vi på vår skolas hemsida vilket har varit väldigt uppskattat hos våra föräldrar. Det är Bryngelstorpskola och Marika Nylund Ek som fixat den

söndag 21 januari 2018

Att skapa helhet och sammanhang - ämnesövergripande arbete utifrån Astrid Lindgren

I Läslyftets modul Samtal om text har vi precis läst "Texten och kontexten" av Karin Jönsson och skall till nästa gång visa på exempel från vår undervisning där vi försökt att skapa helhet och sammanhang. Jag kommer att berätta om vårt stora ämnesövergripande arbete om Astrid Lindgren och prata utifrån denna presentation. Kanske kan någon mer ha glädje av presentationen och bli inspirerad av vårt härligt låånga arbete om Astrid. Det har några år på nacken men är lika aktuellt idag. lördag 20 januari 2018

Läs- och skrivprojekt ala Widmark

Under vårterminen kommer de elever som jag möter i specialundervisningen åk 2 genomföra ett läs- och skrivprojekt där vi arbetar mot många av målen i vår kursplan samt utgår från forskningsbaserade modeller med tydliga stödstrukturer i läsa och skriva. I min undervisning möter jag SVA-elever, elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med autism och språkstörning samt elever med koncentrationsproblematik ADHD och ADD. Detta kräver en tydlig men varierad undervisning där de digitala verktygen får en viktig roll.

Vi kommer att utgå från Martin Widmarks bok "Cirkusmysteriet" och använda den texten som en modelltext för att få syn på hur man bygger upp en berättande text i form av en Detektivhistoria. Vi kommer att läsa gemensamt och på egen hand för att träna läsningens olika delar. Vi kommer att skriva gemensamt och på egen hand samt bearbeta texter för att eleverna skall kunna göra ändringar och förtydliganden.

Syfte i kursplanen Svenska: 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Centralt innehåll i kursplanen Svenska

 •  Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •  Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator. 
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.


Kunskapskrav åk 3 svenska

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.  
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.


Före läsningen tittar vi på framsida, läser baksidetexten samt tar upp kartan över Valleby och samtalar om vad vi vet om denna bok och texttyp. Vad vi tror att boken kommer att handla om. Vi läser sedan första kapitlet med fokus på hur författaren presenterar miljön som boken utspelar sig i. Vilka miljöbeskrivningar hittar vi och hur samspelar text och bild för att visa på den aktuella miljön. Under läsningen reagerar vi på ny ord och reder ut både ord och uttryck, vi ställer frågor på texten och vi sammanfattar det vi läst för att få med det viktigaste. 

Efter läsningen skapar vi tillsammans en inledning på en gemensam berättande text om Detektiver som löser en deckargåta.Vi använder oss av det digitala programmet Storyjumper där varje elev har en egen inloggning och där vi också har en gemensam klassbok som vi skriver tillsammans före det egna skrivandet. 

Book titled 'Deckargåtan'

Read this free book made on StoryJumper

När vi skriver vår gemensamma inledning på vår Deckare så är det fokus på att beskriva den miljö vi befinner oss i. Vad ser vi? Vad hör vi? Var befinner vi oss? Vid nästa tillfälle är det fokus på huvudpersonerna. Ska vi ha en eller två? Hur ska de se ut? Vilka egenskaper skall de ha? Precis som tidigare så läser vi i Cirkusmysteriet och tittar hur författaren löst denna uppgift. Vi samtalar och vi sätter upp huvudpersonerna med sina egenskaper och utseende på väggen.

Efter den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet är eleverna redo  för att skriva på egen hand och då kliar det i fingrarna kan ni tro när de skall in på sin egen inlogg i Storyjumper och skapa sin egen Deckarhistoria i detta roliga motiverande program.

Eftersom jag samtidigt som jag planerar och genomför denna undervisning skriver en handledning i hur man kan närma sig Martin Widmarks böcker och koppla det lästa till skrivande så läser jag alla Mysterieböckerna vilket gör att jag kan visa på fler exempel på hur författaren löst både miljö- och personbeskrivning. Jag kunde inte låta bli att ta med alla böckerna till skolan och visa på denna fantastiska skatt. Barnen var helt lyriska av att bara få se alla dessa nya fina böcker och mycket imponerade av att en författare kan skriva så många.

Jag ser framemot vårt fortsatta arbete i detta lilla projekt och jag hoppas att eleverna skall känna sig nöjda när de så småningom skapat en egen mycket fin digital bok som både kan skrivas ut samt läsas för klassen på smartboard. 

torsdag 14 december 2017

Läsloggen - ett tankeredskap

På vår f-6 skola genomför vi detta läsår Läslyftet på halvfart och har valt modulen "Samtal om text". Vi valde den modulen för att kunna få syn på den röda tråden från f-6 och hur vi skulle kunna väva samman litteratur, litteraturläsning, samtal om text med vårt fina skolbibliotek och vår nyanställda skolbibliotekarie. Vi har precis genomfört träff 3 som handlade om Läsloggen som ett tankeredskap. När elever fått reflektera och formulera sig i en läslogg kan textsamtalet nå längre och djupare, och fler elever ges möjlighet att vara delaktiga. Under gårdagen redovisade vi i tvärgrupper olika former av tankeloggar/läsloggar som vi prövat i undervisningen och det var nog fler än jag som gick från vår träff helt lyriska. 

Vi värmer upp oss inför diskussionerna om läsloggar med ett textsamtal i en fanatstisk bilderbok.ÅK 6

Högläser "Pojken från Längesen" av Kerstin Lundberg Hahn. De äldsta eleverna hade gjort ett  två delat A4, en med positiva känslor och en med negativa. Där hade de skrivit om vad de mindes från texten. Det var skrivit med fin handstil och under var det en teckning från texten. De flesta hade ritat skåpet som pojken klev in i.
ÅK 5
En matematikdiskussion gjord av talet 24. Eleverna fick först tänka själva och skriva ner sina tankar i en logg. Först var det ganska tyst i klassen sedan kom diskussionen igång – det är ju delbart och plus och minus och julafton osv. Det gjordes en mindmap av den ansvarige läraren. En annan 5:a hade valt att fokusera på begrepp oh skapa en läslogg kring ord som de upptäckt vara nya och svåra i texten.

ÅK 4
En läst bok där eleverna svarade på riktade frågor som var valda i syfte att göra textkopplingar till sig själv. Eleverna fick först skriva ner sina tankar i en logg och sedan byta logg med en kamrat och kommentera det kompisen hade skrivit. 

ÅK 3
Läst "Magiska kappan" som högläsningsbok där eleverna fått svara på frågor genom både text och bild. En fråga plastades in på ett stort A3 papper där det fanns teckande bilder bredvid. Även egna reflektioner fanns med. Tanken är att skapa en storbok i form av en läslogg som kan följa klassen genom alla kapitel.

Eleverna kände sig stolta över att det plastats in – det var det roligaste uppgiften på hela klassen, enligt vissa elever.

Åk 2 Pedagogen har använt högläsningsboken "Cirkusdeckarna" och låtit eleverna skriva ner sina tankar utifrån två riktade frågor. 

Åk 2-3 på vår lilla skola som hör till vårat rektorsområde hade pedagogen valt att använda en tankelogg utifrån före, under och efter läsningen gällande en beskrivande text om Lucia. Hon hade valt att använda VÖL schemat för att inventera elevernas förkunskaper kring Lucia och på det viset kunna möta eleverna där de befinner sig i lärandet.

ÅK 1
Hade läst "Pricken" som högläsningsbok och hade fått ett eget papper delat på 4 rutor. Där fick eleverna välja händelser ur boken och rita egna ritningar med färgpennor. Det var stor engagemang hos eleverna och stor arbetsglädje.F – klass

Hade lyssnat till en saga och fick ett färgat papper vikt på en tredjedel. Där fick eleverna fritt skapa en scen ur sagan. Det klipptes träd, kaniner – flera elever skrev även ut egna korta texter till sin skapelse.

Den andra förskoleklassen hade läst "Kalabalik hos morfar Prosten" och eleverna fick i grupper förutspå en händelse och rita vad de trodde skulle komma att ske. Vår skolbibliotekarie hade tagit tillfället i akt och samtala om en julsaga tillsammans med förskoleklassare. Eleverna fick rita till händelser i boken. 


Det som kändes så himla roligt med denna uppgift var att vi fick syn på progressionen i att använda läslogg från de yngsta till de äldsta. Till en början bara loggar med bilder för att successivt öka på med skrivandet till att ha läsloggar med bara skrift. Många av pedagogerna upplevde att fler elever blev delaktiga i det samtal som följde efter att eleverna fått uttrycka sig i någon form av logg. Vi fick dessutom på köpet en hel radda med boktips och vetskap om vilka högläsningsböcker som olika lärare valt i olika årskurser.