lördag 1 november 2014

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen

"Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll."

"Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen."

"Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion." 
  (Lgr 11)

Med dessa rader hämtade ur vår kursplan har vi planerat vårt tema om Människokroppen med fokus på matsmältningen och kroppens inre organ. Som alltid när vi planerar ett tema gör vi det med språket i fokus. Vi har valt att utgå från Gibbons fyrfältare vid planeringen av detta område.(Stärk språket stärk lärandet,Gibbons). Tanken är att man ska börja i det talade, vardagliga språket och stötta eleverna mot det mer ämnesspecifika språket.

Fas 1
Som en gemensam uppstart och som ett litet experiment gav vi oss ned i gymnastiksalen där hela hallen blivit omvandlad till en människokropp med kroppens alla inre organ som vi använder när vi äter mat och maten skall gå genom det vi kallar för matsmältningsapparaten. Eleverna delades in i smågrupper och fick uppmaningen att de lugnt och fint skulle ta sig igenom alla "stationer" och samtidigt fundera över vad det var de upplevde tillsammans.

Vi pedagoger hade spridit ut oss i gymnastiksalen och gjort som en bana för eleverna att ta sig igenom. Det första som hände när eleverna kom in var att vi fröknar puffade på dem med stora vita kuddar(tänder). Vi sprutade även vatten på eleverna med vattensprutor.(saliv) Därefter fick eleverna åla genom en smal tunnel (matstrupen). Som nästa steg fick de krypa in i två upp och nervända mål med massor av olika bollar i. (magsäcken). Även där sprutade vi pedagoger vatten på eleverna med vattensprutor (magsyra) före det var dags att åla sig igenom ihopbundna rockringar med blöta tygtrasor hängande i mitten (tunntarmen). Återigen blev eleverna attackerade av pedagogerna med dammsugare i händerna. Genom denna sug sögs den sista näringen ut från maten i tjocktarmen. Tillsist skulle varje elev pressa sig ut genom en ihoprullad matta ut i omklädningsrummet. (äntarmen). Väl tillbaka i klassrummet fick eleverna sätta ord på det de varit med om i de grupper som gått tillsammans i gymnastiksalen.

Fas 2
Nästa tillfälle var det dags för oss pedagoger att introducera de nyckelord och begrepp som vi ville att eleverna skulle få med sig. Vi hade skrivit ut orden och gjort som skyltar som vi satte dit med häftmassa i anslutning till bilden här ovan.( Bilden var då förstås utan begreppen.) Tillsammans reflekterade vi över vad vi varit med om i gymnastiksalen och vi lät denna gång maten passera på bilden och för varje ny kroppsdel pratade vi om vad den hette och vilken funktion den har för vår matsmältning.

Fas 3
Tredje tillfället fick eleverna återigen i grupp skapa en egen människokropp på ett papper. Rita ut de olika kroppsdelarna och med garn visa hur långa tarmarna var bl a. Nyckelorden hade de fortfarande tillgång till på små skyltar och kunde med hjälp av dem benämna och använda de ord som de nyligen lärt sig. Eleverna fick i sina smågrupper berätta i tur och ordning med bild- och ordstöd vad som händer i vår kropp när vi äter. Alla elever fick ta de nya begreppen i sin mun och berätta för sina kamrater. En del elever behövde lärarstöd i denna lilla redovisning andra fixade det helt på egen hand.

Fas 4
Slutligen var det dags att använda det skrivna språket och skriva ned hur matsmältningsprocessen går till. Eleverna fick skriva 2 och 2 på dator och till sin hjälp hade de återigen de nyckelord som vi introducerat och tidigare använt i det talade språket.

Efter dessa lektioner var eleverna väl förberedda att ta sig an läromedelstexter som handlar om matsmältningen. I materialet "En läsande klass" finns i åk 1-3 femton texter som handlar om Människokroppen. Vi valde en av dessa som handlade just om matsmältningen.

http://enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/03/magen_o_tarmarna_puls_no_boken_skarm.pdf

Några elever arbetade sig igenom texten tillsammans med en läskompis medan större delen av klassen läste texten gemensamt. Eftersom eleverna nu hade stor samlad förkunskap om ämnet gick det lätt att ta till sig texten och förstå den. Vi la stor vikt vid att eleverna fick ställa egna frågor på texten för genom just detta kunde vi bedöma vad de tagit till sig och förstått. Vi kunde se
vilka begrepp som nu var införlivade i deras eget ordförråd. Som stöd i detta arbete använde vi och dokumenterade i läslogg "Stjärnläsaren Fakta" Vi använder lässtrategierna som en naturlig del i den undervisning som är aktuell för oss i alla ämnen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar