söndag 23 november 2014

"Fröken tjuvlyssnar"

Vi har läst om Astrid Lindgrens barndom, vuxna liv och hennes liv som författare i grupper. Varje grupp har haft en text som de läst och bearbetat. De har ställt frågor på det viktigaste i texten och sedan svarat. Svaren har de sedan fått ta med sig in i nya tvärgrupper där de först berättat vad de läst och lärt sig för varandra och sedan tillsammans skapat en gemensam faktatext om gruppens samlade kunskap om Astrid Lindgrens liv. Under själva skapandet av faktatexten har fröken tjuvlyssnat och njutit av ett fantastiskt samarbete och textbearbetning/textskapande i grupp. Njut ni också av denna lilla film och arbetssätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar