onsdag 17 september 2014

Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande.

Lässtrategier och Cirkelmodell hand i hand

Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna. Då får eleverna prova att skriva texter med olika genrer, och får även chans att använda sig av de nya ord och uttryck som vi stött på under läsningen. Läser vi exempelvis sagor, dikter, brev eller faktatexter så tar vi tillfället i akt och skriver dessa typer av texter. Detta fördjupar elevernas genrekunskap och kunskap om hur olika sorters texter skrivs och förstås. Genom att läsa en viss genre får eleverna en modell för hur genren är uppbyggd och kan på så vis överföra det till sitt eget skrivande. Innan eleverna skriver på egen hand skapar vi ofta en text gemensamt. Vårt arbetssätt har många likheter med Gibbons "Cirkelmodell". 

Under detta läsår har vi valt att arbeta mer ämnesövergripande och integrera NO/SO och SV mycket mer än vi har gjort tidigare. I vårt första temaområde på det nya läsåret integrerar vi faktiskt alla 3 ämnen och fokus inom svenskområdet är de olika texttyperna brev och sakprosa. Att vi valt just dessa beror på att vi har fått besök i vårt klassrum av en larv som genom att krypa på tangentbordet kan kommunicera via brev. Denna larv kommer så småningom att förvandlas till en puppa och fjäril och det är då sakprosatexterna kommer in.

Att skriva brev utifrån någonting som skulle kunna liknas vid Cirkelmodellen

Fas 1
För att skapa förförståelse hur ett brev är uppbyggt, vilka ord som är vanliga att använda m m så gav vi eleverna en modell för detta. I vårt temaarbete lät vi "orolig mamma" skriva ett brev till oss som vi bearbetade tillsammans. Vi var noga med att visa på hur man börjar, slutar, hur man kan berätta om sig själv och ställa frågor m m.

Fas 2
Tillsammans pratade vi om hur ett brev är uppbyggt. Vi läste återigen mammans brev och därefter skapade vi ett gemensamt brev på smartboarden. För att få alla elever delaktiga och bli medvetna om hur ett brev kan vara uppbyggt fick eleverna sedan i grupper om 4 klippa isär meningarna och bygga ihop brevet igen tillsammans med illustrationer. Under arbetets gång blev det många fina diskussioner om vad är en mening är, i vilken ordning meningarna skall sitta o s v. Breven satte vi upp lite varstans på skolan för att "orolig mamma" skulle se vad vi skrivit.

Fas 3 
Som svar på vårat brev blev det vår lilla larv som svarade med ännu ett brev . En larv som inte är så säker på stavning,stor bokstav och punkt gjorde att vi fick använda våra läsfixare ännu lite mer  för att utreda vad han skulle kunna tänkas mena.Tillsammans samtalade vi om innehållet och pekade återigen på de texttypiska dragen som finns i ett brev.

Fas 4
Eleverna var nu redo att skriva egna individuella brev till larven och vilka brev det blev. Brev där eleverna berättade om sig själva, ställde frågor till larven och visade hur mycket de tyckte om vår lilla kompis. "Jag tycker om dig och vi kan vara din familj tills du hittar din" var ett exempel på hur en elev har skrivit.
Läsa och skriva går hand i hand! (PS Har ägnat kvällen åt att agera larv och svara alla elever individuellt - ett tidskrävande jobb med värt varenda minut för att se elevernas lysande ögon när de får ett alldeles eget brev på fredag D.S)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar