tisdag 30 september 2014

Stödstrukturer i läsa och skriva kompletterar och befruktar varandra

Brev från Hjärtegrynet
I vårt härliga ämnesövergripande tema (http://marietrapp.blogspot.se/2014/09/ovantat-besok.html)
om vårt lilla ägg som blev en larv, som blev en puppa har nu puppan kläckts och en fin liten fjäril har tittat fram. Liksom larven kommunicerar denna fjäril med hjälp av brev och i dag var det dags igen att plocka fram våra Läsfixare och läsa och förstå vad fjärilen vill säga oss.Vi fick verkligen läsa mellan raderna för att förstå varför vissa lekar fungerat bra och vissa mindre bra. Vi fick också fundera över varför fjärilen måste ge sig av och vad vi skulle kunna "tanka" den med. Tillsammans bestämde vi oss för att ha en fruktfest med sång, musik, diktläsning m m.

Dikt om vår fjäril

Vi har tidigare skrivit även dikter i detta tema eftersom vår fjärilsmamma började med att skicka oss en dikt. Alltid när vi ger oss på en ny texttyp bygger vi upp elevernas förförståelse genom att tillsammans läsa den genren, bena ut vad som är typiskt, texttypiska ord vad man ska tänka på o s v. Efter att vi har läst den gemensamma texten skriver vi även tillsammans före eleverna skriver själva. Detta arbetssätt kallas för Cirkelmodellen och är användbart i alla genrer på alla stadier i skolan. Eleverna får en modell och en stödstruktur för hur en viss typ av texter kan förstås och skrivas. Här kan ni se hur vi arbetade med brev.http://marietrapp.blogspot.se/2014/09/vikten-av-stodstrukturer-bade-i-lasande.html

Som sagt brev, dikter och dessutom sakprosa har vi valt att fokusera på inom detta ämnesområde. När det gäller faktatexterna kändes det väldigt naturligt att utgå från texter om fjärilar. I "En Läsande klass" finns det en jättebra text att utgå ifrån. http://enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/djur_och_vaxter_hos_oss_a-k_fjarilar.pdf

Även skrivande bygger på dialog
Denna text tog vi oss an med hjälp av läsförståelsestrategierna. Vi förutspådde, utredde ord, ställde frågor men framförallt lät vi Cowboyen arbeta genom att plocka ut de viktigaste nyckelorden. Dessa dokumenterade vi tillsammans  i den skrivbara digitala läsloggen. Loggen skrev vi sedan ut för att ha som stöd i det egna skrivandet. Lektionen efter pratade vi återigen vad som kännetecknar en sakprosatext och vad man ska tänka på vid skrivande i den genren. Eleverna tog därefter plats vid datorerna med sina skrivkompisar och började tillsammans skapa en faktatext om fjärilar.

Slutligen måste jag bara få dela med mig av vår lyckade bilduppgift kopplat till detta tema.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar