fredag 12 september 2014

Oväntat besök

Vissa veckor är roligare än andra i lärarjobbet. Denna vecka har varit en sådan vecka. Efter rasten i tisdags hörde vi en bestämd knackning på vår klassrumsdörr. Vi öppnade dörren och där på golvet stod en liten korg med ett brev i. Vi tog in korgen och tittade lite noggrannare under den filt som låg där. Då kunde vi se en grönaktig liten kula ungefär som ett ägg som låg där inbäddad i filten. Självklart blev vi fundersamma och frågorna var många.Vi blev helt enkelt tvungna att läsa brevet för att kanske kunna få lite ledtrådar till vad det var för liten varelse vi fått besök av. Vi plockade fram våra läsfixare och bearbetade texten, stycke för stycke. Detektiven fick arbeta med att reda ut nya ord och uttryck och vi kunde konstatera att detta brev var skrivet som en dikt. Tillsammans funderade vi kring vad vi kunde utläsa mellan raderna utifrån de ledtrådar vi fått?

Att brevet var från en orolig mamma som lämnat sitt hjärtegryn. Att det var bråttom att hitta en trygg och varm plats och att denna mamma flugit in genom skolans port. Förslagen om vem som skrivit brevet var många, likaså varför korgen hamnat hos oss och vad det egentligen var i korgen.

 Eleverna fick berätta om sina tankar och även skriva/rita ner dessa i både text och bild. Därefter bestämde vi var korgen skulle stå och att denna plats skulle vara både mysig och varm.

Nästa steg blev att försöka ta reda på vad det lilla ägget skulle kunna tänkas vara för någonting. I grupper började eleverna söka information både på nätet och i böcker. Genom detta forskningsarbete kunde vi utesluta en hel del ägg och djur och det vi kom fram till var att ägget skulle kunna vara en fjärils eller en skalbagges eller helt enkelt någonting magiskt.

Nästa dag när vi kom till skolan låg ett litet brev instucket i korgen där orolig mamma bad oss att inte röra hjärtegrynet den första veckan. Vi insåg att vi tillsammans behövde skapa gemensamma förhållningsregler. Tillsammans skrev vi ner dessa instruktioner och kunde samtidigt prata om vad som är typiskt för denna texttyp. Hur viktigt det är att man är tydlig och att vi förklarar varför man inte får eller får göra vissa saker.


Under nästa vecka väntar vi med spänning på att det kommer att hända någonting med vårt hjärtegryn. Vi kommer att introducera två texttyper till eftersom vi kommer att kommunicera via brev och dessutom skriva faktatexter (om det som hjärtegrynet kommer att förvandlas till) . Hela tiden så visar vi texttyperna som modeller först före det egna skrivandet och då handlar det ju om att läsa och bearbeta text med hjälp av läsförståelsestrategier.

Det är fantastiskt roligt att arbeta med läsa och skriva kopplat till NO/SO i ett ämnesövergripande arbete som genomsyrar vår undervisning.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar