onsdag 24 september 2014

Kärt barn har många namn

Konstnären

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären används under läsningen.
"Våra planeringar  i "En läsande klass" bygger på och utgår från 3 forskningsbaserade modeller; RT, TSI och QtA där både RT och TSI utgår fån 4 grundstrategier som man har sett att goda läsare använder sig av. Vi har lagt till en strategi; Att skapa inre bilder"
 (Studiehandledningen En läsande klass, 2014)
För oss pedagoger som skrivit studiehandledningen  var det en självklarhet att skapa denna figur. Under de år som vi arbetat med läsförståelsestrategier har vi alltid pratat med eleverna om deras inre bilder och hur viktiga de är för läsupplevelsen. Vi hade alla 5 saknat och även funderat på att skapa en egen bild för denna strategi. Nu hade vi chansen i och med detta projekt och Konstnären tog form.
Just detta beslut har kommit att kritiserats och ifrågasatts men jag förstår faktiskt inte riktigt varför. I Westlunds bok från 2010 skriver hon på sid 278 om en modell som heter just att skapa inre bilder. Hon beskriver hur läsaren förnimmer textens innehåll genom sina sinnesupplevelser utifrån tidigare erfarenheter som kopplas till textens innehåll. I studiecirkelmaterialet som hör till boken finns en mycket konkret övning hur man kan skapa inre bilder genom att läsa om en klubba.
Christina Ohlin Scheller, forskare knuten till Karlstad universitet pratar om dialogisk strategiundervisning och 7 strategier. Visualisera är en av dem. 
Läs mer om hur man kan träna denna förståelsestrategi:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar