fredag 6 mars 2015

Att göra textkopplingar med stöd i läroplanen

Ni som följer vår undervisning genom mitt bloggande vet att vi på vår skola arbetar med ett stort ämnesövergripande tema kring Astrid Lindgren och att vi bakar in kursplanens mål i svenska, no och so i detta. Vår pedagogiska planering just nu tar sin utgångspunkt i so-målen som handlar om att flytta.

"Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser."

"Eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer."

Utgångspunkten till detta arbetsområde har tagit avstamp i vår fantastiska högläsningsbok om Bröderna Lejonhjärta.

Som ni alla vet gestaltas i denna bok två dalar där det i den en dalen, Törnrosdalen finns en ond ledare vid namn Tengil som har ockuperat dalen och låtit människorna där leva under hot och förtryck. I små diskussionsgrupper har eleverna fått fundera och diskutera frågeställningar som är hämtade bortom raderna;  "- Hur tror ni att människorna i Törnrosdalen känner sig?""-"Vad skulle ni ha gjort om ni bodde i Törnrosdalen"? "- "Vad skulle ni ha gjort om ni bodde i Körsbärsdalen?"

För att eleverna skulle få en gemensam upplevelse att bygga vidare på i detta tema iscensatte vi ett scenario nere i gymnastiksalen där människorna i Törnrosdalen var tvungna att fly och att eleverna var tvungna att klara uppdrag för att komma till den trygga Körsbärsdalen. Eleverna blev indelade i familjer med uppmaningen att under inga omständigheter komma ifrån varandra, utan att hålla ihop och att hjälpas åt med uppdragen. Eleverna skulle tillsamman ta sig över berg och genom tunnlar, de skulle akta sig för förföljare och springa det snabbaste de kunde samt ligga gömda en lång stund.Det var helt fantastiskt att se eleverna gå in i denna uppgift och utföra den på det sätt de gjorde. De samarbetade och hjälpte varandra. En flicka som inte vågade balansera över en bro fick hjälp av en annan elev genom att han höll i henne och själv gick baklänges.  När eleverna klarat uppdragen fick vi komma in i den fria fina Körsbärsdalen och vi kunde diskutera hur det gått och hur det kändes.

Utifrån denna upplevelse som tagit sin utgångspunkt i sagans värld var det nu dags att göra textkopplingar historiskt och i nuet där vi kunde känna igen de situationer som utspelade sig i Bröderna Lejonhjärta. Eleverna kunde se kopplingar till Hitler och Tyskland och med lite hjälp kunde vi leda in dem på förhållandena i Syrien. Vi berättade bakgrunden till kriget i Syrien och därefter såg vi två filmer hämtade från "Lilla aktuellt". Eleverna använde förståelsestrategier och reagerade på ord och uttryck som behövde utredas, ställde frågor och sammanfattade. Utifrån filmerna hade vi förberett en "4 hörn-övning" där eleverna fick träna sig att ta ställning och argumentera för sin sak.


Vi läste upp påståenden och eleverna fick gå till det hörn som stämde bäst överens med deras åsikt. I detta hörn fick de berätta först i den lilla gruppen hur de tänk och sedan i den större gruppen. Vi fascinerades av elevernas förmåga att uttrycka sina åsikter och deras förnuftiga resonemang. Det var två rörda fröknar som kände sig mycket nöjda med dagens lektioner.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar