söndag 22 februari 2015

Låt eleverna ställa egna frågor på textens innehåll!

Många pedagoger efterfrågar färdiga material med lärarhandledningar och frågor knutna till ett material eller till en skönlitterär bok. Jag blir lika bekymrad varje gång och tänker att man då ännu inte riktigt kommit på och/eller upplevt det fantastiska i när undervisningen och textsamtalen utgår från elevernas egna frågor. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Att ställa frågor på en text är en nyckelstrategi för att förstå en text på flera plan. Att bli medveten om att allt inte står klart uttryckt i texten utan att man ibland måste dra slutsatser och leta ledtrådar eller utgå från sina egna erfarenheter och förkunskaper är en förutsättning för att förstå en text på djupet..

När jag har en text framför mig som vi skall läsa tillsammans i klassen eller i en mindre grupp behöver jag först läsa texten på egen hand och fundera på vilka strategier jag använder och vilka frågor jag ställer mig när jag läser texten. Jag behöver fundera på vad som är viktigast och vilka slutsatser och textkopplingar eleverna behöver få med sig för att förstå en text på djupet. Jag måste förbereda var det passar att göra lässtopp och hur jag kan tänka högt om eleverna inte ställer de frågor eller drar de slutsatser som är viktigt att de gör. I ett sådant förberedelsearbete kan jag se nyttan av att ha färdiga frågor som stöd för att kunna ha i syfte att modella hur man kan ställa frågor på en text.

När eleverna lärt sig att ställa olika typer av frågor och blivit medvetna om att svaren går att finna på olika ställen i texten händer någonting i klassrummet. Vi får ett djup i textsamtalen och ett fantastiskt läsengagemang skapas. Eleverna behöver få utgå från sina egna frågor i diskussionerna och de behöver få träna sig i att ställa frågor istället för att få dem serverade. Genom detta höjs elevaktiviteten och läsmotivationen. Eleverna berörs av texten och textens innehåll kopplas till dem själva och deras egna erfarenheter.

En annan vinst som jag ser det med att eleverna ställer egna frågor framförallt på faktatexter är att det blir en form av studieteknik. Eleverna blir motiverade av att ställa frågor och tar till sig innehållet och svaren på ett helt annat sätt. Det blir ett verktyg att angripa texten för att få fram det viktigaste. Vi brukar säga att Reportern och Cowboyen samarbetar.

För mig var det ett ganska stort steg att ta i min egen undervisning när jag frångick alla färdiga frågor och material till att i stället utgå från olika typer av texter och elevernas egna frågor. Min förhoppning med att skriva dessa rader är att pedagoger tänker till både en och två gånger när de får ett helt häfte med färdiga frågor i sin hand. Vad är syftet? Hur skall jag använda dessa frågor? Vad blir skillnaden om jag istället låter eleverna ställa egna frågor på textens innehåll?


Tycker man att detta med att ställa olika typer av frågor är klurigt går det att få inspiration och handledning på flera ställen.

Jag har tidigare skrivit flera blogginlägg kring hur man kan introducera Reportern och att ställa olika typer av frågor. Läs mer här; http://marietrapp.blogspot.se/2014/11/att-stalla-fragor-pa-text-en.html

UR har gjort en serie bra filmer som heter Strategier för förståelse varav en av dessa filmer handlar just om att ställa frågor på text.http://www.ur.se/Produkter/182941-Strategier-for-lasforstaelse-Stalla-fragor

I En läsande klass finns en modellektion kring de olika frågenivåerna. http://enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/03/modell_26_del_1_ak_123._reportern.pdf
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar