söndag 26 april 2015

Tänkvärda ord och tankevurpor

Det finns nog ingen i vårt avlånga land som kan uttrycka och förmedla kärnan i vårt läraruppdrag som Ann-Marie Körling kan. Många tänkvärda ord och tankevurpor, där jag verkligen var tvungen att rannsaka mig själv och mitt förhållningssätt, förmedlades under förra veckans föreläsning. Rubriken på föreläsningen var; "Med läroplanen i den ena handen och barnkonventionen i den andra"

På storbildsskärmen när vi kom in stod följande citat:
Barn drar till sig vår uppmärksamhet när de stör oss eller är till besvär.
Vi ser inte när barn är lugna, allvarliga och koncentrerade.

Dessa rader sätter ju igång tankarna. Jag kände hur jag både blev intresserad av vad som komma skall och samtidigt lite provocerad. Visst ser jag eleverna även när de är lugna, allvarliga och koncentrerade men kanske ger jag de elever som "stökar" mer uppmärksamhet. Körlings syfte med citatet var just som hon kallade det. "Att väcka förutsättningen för ett intresse". Hon ville visa oss hur lätt det egentligen är att få grepp om gruppen och skapa nyfikenhet genom ett citat, en mening eller ett ord. Jag kunde förstås inte låta bli att göra kopplingen till vårt klassrum där eleverna varje morgon möts av en Godmorgon-hälsning med olika syften. Det kan vara att vi vill få till en diskussion kring hur vi är mot varandra, det kan vara att vi vill leda in dem på ordklasser, sammansatta ord m m. Hur som helst har eleverna någonting att fokusera på när de kommer in i klassrummet. Någonting som fångar deras nyfikenhet och intresse.

Ann-Marie Körling fortsatte att hålla greppet om oss genom att skriva ordet "POTATIS" på tavlan.Vi fick säga ordet tyst, säga det högt, säga det med punkt efter, med utropstecken o s v. Vi fick också associera fritt och prata med grannen under 15 sekunder. Därefter fick de som ville berätta om sina associationer inför hela gruppen. Denna samtalsmodell genomsyrade sedan hela föreläsningen och återigen gjorde jag kopplingen till vårt klassrum och "EPA-modellen" där eleverna först tänker själva, tänker i par och sedan gemensamt. Denna modell använder vi oss framförallt av i textsamtalen men efter denna föreläsning kommer vi att nyttja den ännu mer. Aktiviteten i klassrummet blir ju väldigt hög och du får alla elever delaktiga. Dessutom har du som pedagog möjlighet att få en överblick över gruppen, möjlighet att lyssna på samtal och att samtala själv med en eller flera elever.Det är dessutom viktigt att eleverna har olika samtalspartners och förflyttningar i klassrummet är bara positivt. Ann-Marie modellerade för oss hur hon bemöter individer i ett klassrum under samtal. Hon värderade inga svar utan istället speglade hon det vi sa på olika sätt. Hon var väldigt positiv till allt och stöttade oss i att det inte finns några rätt eller fel. Alla elever skall ha rätt till sin röst i klassrummet och det är jag som lärare som är ansvarig för det klimat jag skapar i ett klassrum. Eleverna och jag måste dessutom samspela om lektionens innehåll för att eleverna skall känna sig delaktiga och engagerade.

I ett klassrum är innehållet på lektionen lika viktig som relationerna i rummet. Vi måste hela tiden arbeta med relationer och även reparera om man vid något tillfälle varit tvungen att göra en tillsägelse. Även här modellerade Ann-Marie vad som händer i ett klassrum om man ger en elev en tillsägelse rakt ut i hela gruppen. Inför alla oss andra sa hon till en av pedagogerna att han inte får stå upp längst bak i klassrummet. All uppmärksamhet och alla blickar vändes mot denna pedagog och vi glömde för en stund allt kring innehållet i föreläsningen. Genom detta exempel fick jag verkligen en tankeställare. -Vad vinner vi egentligen på tillsägelser som denna? I många situationer vinner man nog mer på att bibehålla fokus på innehåll och ignorera icke önskvärt beteende.

Varje barn har rätt att behålla sin identitet och vi måste möta varje elev med respekt. Värdegrunden är ett värde att representera, möta och handla genom och i. Vi måste tillsammans komma överens om hur vi vill ha det i vårt klassrum. Värdegrunden börjar med mig och därför är det viktigt att ta hand om sig själv och andra samt även den miljö vi befinner oss i.


Det är dessutom hela tiden viktigt att fundera över sitt eget förhållningssätt. -Vad väcker mitt beteende och handlande hos eleverna? -Väcker det trots eller vilja? Ann-Marie gav ett så bra exempel på hur man ofta gör när en elev inte är motiverad och inte vill. Vi säger ofta till eleven att du behöver BARA göra dessa uppgifter  istället för att fråga eleven hur många han/hon tror att han/hon hinner på den stund som är kvar. Ett annat tips är att uppmana eleven att BERÄTTA om uppgiften. Vad tänker du? Berätta!

Enligt Ann-Marie så handlar undervisningen mycket om att utmana, skapa nyfikenhet och engagemang. Vi fick många användbara tips på vägen under denna eftermiddag. 
Nu är det helt enkelt upp till oss vad vi gör av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar