onsdag 15 april 2015

Hälsovecka och brev till Pippi Långstrump

Denna vecka har vi en hälsovecka på vår lilla skola. Som vanligt tar vi vår utgångspunkt i en pedgogisk planering utifrån kursplanens mål. Målen är framförallt hämtade ur kursplanen för ämnet idrott och hälsa men även biologi och svenska får utrymme i vår hälsovecka. Som vanligt försöker vi även lyfta de språkliga målen och hitta så många tillfällen som möjligt att tala, lyssna, läsa och skriva.

Vi presenterar målen för eleverna och diskuterar vad hälsa är och vad det innebär att uppleva psykisk och fysiskt välbefinnande. Tillsammans kommer vi fram till att det handlar om att känna sig pigg och glad och vilka faktorer som kan påverka att man känner så. Vi går rastpromenader, har extra rörelseaktiviteter och vi ser inspirationsfilmer från "Pelle Pump materialet". Vi ser till att eleverna får en samlad förkunskap och plattform att stå på när det gäller hälsobegreppet.


Därefter är det dags att hitta kopplingen till Astrid Lindgren och hennes berättelser (Under 15 veckor har vi tagit avstamp i Astrid Lindgrens berättelser). Utifrån illustrationer hämtade ur Pippi Långstrump får eleverna i smågrupper diskutera utifrån frågeställningen. -Vad gör Pippi bra respektive mindre bra för att uppnå god hälsa?

Eleverna  tittar på bilderna och  funderar först på egen hand, därefter samtalar i grupp och tillsist sammanfattar våra reflektioner i helklass.(EPA-modellen) Reflektionerna visade sig vara många och vi kunde komma fram till att Pippi Långstrump har en hel del saker som hon kan förbättra för att uppnå psykiskt och fysiskt välbefinnande.


Från det talade språket var det nu dags att ta steget in i det skriftspråket och i par författa ett brev till Pippi som även skulle innehålla en instruktion med uppmaningar kring vad hon kan göra för att uppnå en bättre hälsa. Engagemanget var stort när eleverna satte sig vid datorerna eller vid borden laddade med penna och papper. Tillsammans skrev de en liten inledning om orsaken till brevet, de positiva saker som de kunnat urskilja utifrån bilderna och sedan det som Pippi faktiskt måste bli bättre på.


Genom detta brev fick eleverna både visa vad de fått med sig kring hälsobegreppet och om de kunde uttrycka vilka faktorer som faktiskt påverkar vår hälsa. 

Som avslutning kommer eleverna att få läsa upp sina brev för varandra och även utvärdera sitt eget kunskapsinhämtade utifrån målen i kursplanen. Ett roligt och lite annorlunda sätt att koppla ihop olika ämnen och återigen ta avstamp i Astrids fantastiska värld.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar