onsdag 1 oktober 2014

Språk i alla ämnen - idrott och hälsa

Det finns en stor fördel med att kombinera tjänsten som klasslärare med att också ha idrott. Nämligen att man har koll på vilka arbetsområden, förmågor och begrepp som är i fokus i alla ämnen. Vi arbetar för tillfället med ett stort ämnesövergripande område i SV/SO/NO och då är det självklart roligt att förstärka detta arbete även på idrotten.

 I vårt ämnesövergripande tema (http://marietrapp.blogspot.se/2014/09/ovantat-besok.htmlom vårt lilla ägg som blev en larv, som blev en puppa har nu puppan kläckts och en fin liten fjäril har tittat fram. Liksom larven kommunicerar denna fjäril med hjälp av brev och i går var det dags igen att plocka fram våra Läsfixare och läsa och förstå vad fjärilen vill säga oss.Vi fick verkligen läsa mellan raderna för att förstå varför vissa lekar fungerat bra och vissa mindre bra. 

Dessa lekar kändes väldigt naturligt att ta upp som aktiviteter på idrotten. Sagt och gjort ett fjärilstema med lekar planerades och genomfördes. Som uppvärmning fick eleverna fladdra som fjärilar runt i salen. Därefter var det dags för fjärilarna att hämta så mycket nektar som möjligt på ängen. De flög och hämtade och skulle sedan lämna i sitt bo. Problemet var bara att på ängen fanns "fjärilshåvare" som gjorde sitt yttersta för att fånga fjärilarna. Blev man fångad så fick man lämna tillbaka sin nektar och försöka igen.

Vi lekte också under fjärilens vingar kom och fjärilssmyg. Till sist som nedvarvning lekte vi "Ett skepp kommer lastat"och då fick eleverna verkligen användning för de begrepp som de lärt sig genom att läsa och skriva om fjärilar. Skeppet som kom lastat kunde nämligen bara ta med sig fjärils ord.  Riktigt roligt att se vilka ord och begrepp eleverna plockade fram. Sugsnabel, fjäll, sällsynta, puppa, ömtåliga, vingar m m. Vi gjorde detta till en minneslek och koncentrationsövning också eftersom man skulle försöka minnas vad kompisarna före sagt. 
En mycket lyckad lektion med både rörelse och språk i fokus.

Som alltid får även Läsfixarna vara med oss på idrotten. Vi  förutspår vad  lekar kan tänkas handla, vad man skall göra utifrån lekens namn, vi ställer frågor om lekarna, reder ut ord om det behövs och vi avslutar alltid med att sammanfatta vad vi gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar