lördag 26 april 2014

Lässtrategilektion i förskoleklassen

Under förskoleklassåret får våra elever stifta bekantskap med  Läsfixarna framförallt genom de fantastiska berättelserna av Mats Wänblad som man hittar i högläsningsboken Lyckostjärnan.

Berättelserna fångar eleverna och inbjuder till samtal. Ett kapitel heter "Skolbesök" och handlar om när Asta, Bea och Cesar skall hälsa på sin blivande fröken i åk 1. Detta kapitel har vi valt att ha med i projektet "En läsande klass" och ni hittar lektionen under tema skola lekt.nummer 93 åk 1. När vi läser texterna i Lyckostjärnan så inleder vi alltid med att titta på de samtalsbilder som hör till materialet och passar då på att plocka fram "Spågumman". Utifrån samtalsbilden och rubriken på kapitlet förutspår vi vad kapitlet kommer att handla om.

Bea inlåst på en toalett

Efter att vi har förutspått uppmanar jag eleverna att räcka upp handen om deras Detektiv reagerar på något nytt ord eller uttryck. Jag läser texten högt med inlevelse och stannar vid lässtoppen. Vid våra lässtopp utreder vi de ord som eleverna reagerat på, ställer frågor på det lästa och förutspår vad som kommer hända härnäst. Just denna text är fantastiskt bra att använda till just Spågumman, att stanna upp och förutspå vad som kommer att hända. Eleverna kan dessutom ofta göra textkopplingar till den situation som uppstår för Bea inne på toaletten.De flesta har på ett eller annat sätt blivit inlåsta någon gång.

 Jag blir väldigt berörd av denna text och är faktiskt nära till tårarna när Bea i sin förfärliga situation  t o m blir utskälld av en sån viktig person som rektorn. Texten har ett underliggande budskap att även vuxna  kan bete sig illa och att vuxna också ibland är tvungna att be barn om förlåtelse. Jag upplever att denna text skapar förutsättningar för ett jättefint samtal lärare och elever emellan.

Efter att vi har läst färdigt kapitlet är det dags att plocka fram Cowboyen. Även här har författaren till detta genomtänkta material bidragit med någonting som jag skulle vilja se mer av, nämligen sekvensbilder kopplade till textens innehåll. I materialet finns 6 olika sekvensbilder som eleverna får klippa ut och lägga i rätt ordning. Utifrån dessa bilder får eleverna sedan sammanfatta texten för varandra. 

Eleverna tränar sig i att återberätta med en röd tråd genom att utgå från vad som händer först, sedan och till sist.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar