tisdag 29 april 2014

Lässtrategilektion i ämnet Idrott och hälsa - Allemansrätten

I vår kursplan för ämnet idrott och hälsa står det i det centrala innehållet att eleverna i åk 1-3 ska känna till Allemansrättens grunder. Nu på våren kändes det som ett ypperligt tillfälle att ge eleverna möjlighet till det. Vi valde att göra det i form av en friluftsdag i vår skolskog. Som inspiration använde vi ett fantastiskt material som "Håll Sverige rent" har gett ut. Med Det stora Örnäventyret kan eleverna lära sig mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Det finns även kopplingar till det centrala innehållet i flera kursplaner i läroplanen för grundskolan. Utbildningsmaterialet riktar sig till årskurs 1-6. Här hittar man materialet:
 http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/ornaventyret_20130219_webb_1.pdf .

För att eleverna skulle få en teoretisk bakgrund före friluftsdagen planerade vi ett lässtrategipass med en text om Allemansrätten som Naturvårdsverket har gett ut. Texten finns i två versioner men vi valde den lite svårare då man tillsammans klarar att läsa och förstå texter som ligger lite ovanför elevernas nivå. Här finns texten;  www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8521-6.pdf

Före läsningen plockade vi fram Spågumman och eleverna fick utifrån bild, rubrik,underrubriker och bildtexter fundera över vad det var för text vi hade framför oss och vad den kunde tänkas berätta. Eleverna fick också berätta om sina förkunskaper i ämnet. Redan i titeln var vi dessutom tvungna att plocka fram Detektiven och bena ut ordet Allemansrätt.

Därefter uppmanade jag eleverna att fortsätta ha sina Läsfixare påkopplade och vid varje lässtopp utredde vi nya ord, ställde frågor på olika nivåer och plockade ut nyckelord.
Våra elever har blivit fantastiskt duktiga på att använda Reportern och frågorna haglade fram i klassrummet.
- Varför måste man  ta med skräpet hem?
- Var får man elda?
- Varför får man inte elda på bergshällar?
- Varför får inte hundar springa lösa mellan vissa datum o s v.
Reportern är min absoluta favoritfixare. Jag upplever att man genom att ställa frågor på olika nivåer når in i texten och skapar ett intresse för vad texten vill berätta. Ännu mer i skönlitterära texter men även i faktatexter. Jag ser det därför som oerhört viktigt att man ger denna strategi ordentligt med tid när man introducerar den och ser till att alla elever verkligen förstår de olika frågenivåerna.
Efter att vi läst, utrett ord och ställt frågor plockade vi fram Cowboyen vid varje litet stycke. Eleverna fick föreslå nyckelord och även här upplever jag att träning ger färdighet. Eleverna kommer inte längre med förslag på hela meningar eller ord som inte är så innehållsrika. De har lärt sig vad ett nyckelord är och här kommer de begrepp som jag redan före läsningen tänkt ut att jag vill att eleverna skall få med sig.
* inte skada, * inte förstöra,*inte störa*  skräp, * eld, * lämplig plats, *fridlysta mfl. Dessa nyckelbegrepp skrev jag upp på tavlan och tillsammans läste vi igenom dem ännu en gång när texten var läst och bearbetad.

När vi har arbetat med faktatexter har vi varit noga med att berätta för eleverna att det ibland  krävs vissa förkunskaper för att kunna förstå och för att kunna skapa en inre bild av det lästa. Helt spontant var det en elev som uttryckte följande efter att ordet orkide nämnts som en fridlyst blomma; "Min Konstnär kan inte arbeta eftersom jag inte vet hur en orkide ser ut". Sagt och gjort var vi ju tvungna att googla fram en bild på denna fina blomma.. Jag är fascinerad över att eleverna när de får verktyg faktiskt kan gå utanför sig själva och kräva av texten (författaren) eller bilderna (illustratören) att ge dem den kunskap de behöver. Att de ibland kan få fundera över vilka bilder de tycker fattas i texten.

Både Elisabeth och jag känner att vi skulle haft med detta mer i vår studiehandledning. Vilken användning du faktiskt har av bilderna i en faktatext. Hur avgörande de  är för att ge förförståelse och möjlighet att förstå alla nya ord och begrepp. (P g a just detta är vi både frustrerade och ledsna att en del illustratörer har sagt nej till att vara med i projektet men det är ingenting som vi kan påverka tyvärr.)

I skolskogen på friluftsdagen fick sedan eleverna användning för sin nyvunna kunskap och sina nya begrepp. På 3 stationer fick de praktisera Allemansrätten samtidigt som de fick diskutera rättigheter och skyldigheter som man har i skogen. Vi gjorde upp eld, byggde kojor och plockade skräp och funderade över nedbrytningsprocessen hos olika föremål. Som avslutning lekte vi 36:an där eleverna i grupp får ta sig an olika frågor och tillsammans berätta det rätta svaret för en vuxen. Återigen fick de använda begreppen och jag måste nog våga påstå att våra elever faktiskt har koll på Allemansrätten efter detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar