måndag 3 februari 2014

Att kliva in i rollen som Läsfixare

Syftet med lektionen var att träna eleverna att självständigt använda de läsförståelsestrategier som en Stjärnläsare använder sig av. De skulle få tillfälle att träna på att diskutera textens innehåll i mindre grupper utifrån sin tilldelade roll som läsfixare.

Förberedelser:
Jag delade in eleverna i grupper om 5 elever och gav dem varsitt läsfixarkort. Jag delade också ut den aktuella texten med uppkopierad framsida. Läsfixaren Detektiven tilldelades även en penna.

Före läsningen:
Jag uppmanade alla elever med Spågummans kort att läsa titel och bilder och berätta för sina klasskamrater vad de tror att texten kommer att handla om och  varför de tror det.

Under läsningen:
Jag högläste texten fram till den markering som jag gjort när jag förberedde strategilektionen på hemmaplan. Där uppmanade jag alla elever att berätta för sina kamrater hur deras läsfixare arbetat.

Detektiven - berättade för sin grupp vilka ord och uttryck som var nya. Gruppen hjälptes åt att utreda.

Konstnären berättade om inre bilder och sinnliga upplevelser.
Reportern ställde frågor på det lästa, som de andra i gruppen besvarade.
Cowboyen sammanfattade det viktigaste med hjälp av orden först, sedan och till sist.
Spågumman förutspådde vad som skulle komma att hända härnäst.

Jag upplevde att alla elever var aktiva och hade någon svårt i sin roll som läsfixare så hjälpte de andra till. Jag gick runt och lyssnade på resonemang och frågor. När alla läsfixare arbetat var det dags att läsa nästa stycke i texten och sen så upprepade vi proceduren.

Våra elever går bara i åk 1 och 2 och de fixade detta arbetssätt fantastiskt bra. En förutsättning är nog att man har arbetat sig igenom varje strategi grundligt först innan eleverna får ikläda sig rollen som en specifik läsfixare.

Efter läsningen:
Eleverna fick utifrån en mycket enkel bedömningsmatris utvärdera sin aktivitet i samtalet.
Vid lektionens slut blev det kö på Tomas Hallings bok "Skola i skräck" Alla ville läsa fortsättningen!1 kommentar:

  1. Vilken härlig lektion! Detta skall jag testa i min klass - tack för att du delar med dig :)

    SvaraRadera