onsdag 2 mars 2016

Vikten av att läsa bilder för att förstå en text på flera plan

Jag har vid flera tillfällen tipsat om en serie av lättlästa böcker som handlar om familjen Monstersson av Mats Wänblad. Den senaste boken i serien handlar om Mysis som blir sjuk och måste gå till veterinären.
Dessa böcker är perfekta för nybörjarläsaren men också att använda som utgångspunkt i ett textsamtal. Att dessa böcker är så bra att använda i textsamtal är för att bilderna är läskigt bra och att man faktiskt är tvungen att läsa dem för att förstå vad som händer mellan raderna i texten. För att verkligen kunna läsa både text och bilder när man läser boken i helklass så valde jag att scanna in bilderna och ta upp dem på smartboaren under läsningen. Då kunde alla elever med enkelhet se vad som hände på bilderna samtidigt som vi läste texten tillsammans.

Ett strukturerat textsamtal inleds alltid med att koppla på elevernas erfarenheter och tankar kring vad texten kommer att handla om (Spågumman). Genom att leta ledtrådar i bild och rubrik fick eleverna berätta för en kamrat om sina förutsägelser. Därefter uppmanade jag dem att vara aktiva under läsningen. Reagera på nya ord genom att räcka upp handen samt att ställa frågor vid våra lässtopp.

I långsamt tempo läste jag den korta lättlästa texten och gav eleverna gott om tid att läsa bilderna på smartboarden. Eleverna reagerade på ordet veterinär men fick det förklarat genom att vi läste vidare i texten. Eleverna ställde frågor  bortom raderna. - Varför är Mysis sjuk tror du? - Vad är Mysis för ett djur tror du? Vad skulle du ha gjort om ditt husdjur blev sjukt? De ställde frågor på raderna: - Vem öppnar när Ebba ringer på? - Vad är det mamman letar efter? och de ställde frågor mellan raderna.
- Varför blev det tomt i väntrummet när Mysis gick in? - Vad är det Mysis har ätit som gjort att han fått ont i magen? Vad är det för fel på Polly? Vad är det Ebba har glömt?


Svaren till frågorna mellan raderna går att finna genom ledtrådar i texten men framförallt genom att läsa bilderna. Jag blev helt fascinerad av att flera elever faktiskt lagt märke till att gamen Polly på en av bilderna stoppat i sig en hel limpa och att det troligtvis var därför som hon låg helt utslagen på en bänk.
Flera elever knäckte också vad det var som Mysis hade ätit upp genom att de kopplade tillbaka till inledningen av texten då mammans gula väska var försvunnen. Boken avslutas med att Ebba funderar över vad hon glömt. Hon kommer inte på vad det var men tänker att det inte kan vara så viktigt. Har eleverna varit påkopplade, tagit till sig texten och läst mellan raderna så kan de dra slutsatsen att det är bollen hon har glömt och att det faktiskt är ganska viktigt då Mysis har en tendens att äta upp saker.

Berättelsen fascinerar och fångar eleverna och är mycket användbar i ett textsamtal. Texten kan också med fördel användas för att få syn på vilka elever som har förmåga att läsa och tolka bilder samt att läsa mellan raderna.

Som alltid när vi läser någonting tillsammans försöker jag att koppla det till skrivande. Efter att vi läst texten sammanfattade vi innehåller i ett berättelseschema och därefter fick eleverna välja att skriva en sammanfattning av boken eller välja ut en händelse i boken och skriva om den. För att detta skulle fungera hade jag kopierat upp bilderna från boken och lagt dem i ordning runt mattan i klassrummet. Eleverna kunde då använda sig av bilderna som stöd i sitt skrivande. Vilken fart det blev på eleverna genom denna uppgift! De ritade, skrev, tittade på bilder och skrev lite till. Eleverna går bara i åk 1 så många valde att skriva om en händelse men elever som kommit långt i sin läs- och skrivutveckling skrev sammanfattning utifrån bilderna.
Visst är denna bild underbar? Visar också att eleven förstått texten mellan raderna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar