tisdag 3 november 2015

En lärares vardag

Ibland är det lite roligt att reflektera över en arbetsdag i efterhand och fundera kring lärande och samtal och alla de ingredienser som finns i ett yrke som lärarens. Min arbetsdag började idag kl 07.15 då en elev för första gången anlände i taxi till vår skola efter att ha varit endast en månad i Sverige. Eftersom eleven inte kan så mycket svenska ännu och heller inte har knutit så många kamratrelationer ville jag finnas på plats och ta emot. Tillsammans med en annan elev följde de med mig upp i klassrummet och jag satte igång ett memoryspel med bilder och ljud på datorn. Första fantastiska lärstunden för dagen inträffade då jag kunde höra hur eleven repeterade varje ord högt för sig själv samtidigt som han hade bildstöd. En mycket lycklig elev klurade ut hela memoryspelet på egen hand.

Lektionsförberedelser och samtal med kollegor om dagen fram till 08.15 då skolklockan ringer och skoldagen börjar för eleverna.

"God morgon alla nyfikna och frågvisa elever!" var hälsningen på tavlan som ledde oss in på en Läsfixare som också är frågvis nämligen Reportern. Vi pratade om vad en fråga är och vilka frågeord som kan hjälpa oss att ställa frågor. Eleverna fick ställa frågor till mig  och sedan modellade jag hur man kan ställa frågor på en mycket kort text och visade också på att det finns olika typer av frågor. Vi läste tillsammans två korta texter till och jag ställde frågor som vi hjälptes åt att besvara och placera in på den nivå den hör hemma. Genom att ställa frågor på en text skapas ett engagemang och ett intresse och nästa fantastiska lärstund infann sig. Eleverna kunde koppla till sin vardag och vad de skulle ha gjort i en viss situation. Jag kände hur hela gruppen fångades av denna lilla text och lästund.

Rastvärd med många möten och aktiviteter.-"När är det torsdag Marie? -"När får jag göra klart min bok?" -"När kan jag komma till dig och prata?" -"Hej Marie!" " "-Jag fick en lillebror igår"" -Jag får ont i ögonen när jag läser"" -Var är min pinne?" Flera härliga kramar, lite konfliktlösning och därefter en välbehövd kopp kaffe.

Arbetspass med några elever i kodknäckarfasen som ljudar så att det hörs i hela klassrummet. En fantastisk lärstund när dessa elever faktiskt får ihop några ljud så att det bildar ett ord och de känner att de kan läsa. 

Dagen med eleverna avslutades med ännu ett möte med en elev som tycker skrivande och skapande av text är svårt. Programmet Storyjumper har hjälpt honom att hitta motivationen och under en hel timme skapande han text tillsammans med mig. Ett underbart lärtillfälle där eleven kunde lämna klassrummet och skoldagen med stolthet över sin prestation.

När eleverna gått hem fortsätter möten och lärandesituationer men med vuxna. Ett möte kring hur vi skall skapa en sån bra lärsituation som det bara går kring några elever, ett möte kring bloggande,ett möte kring våra nyanlända elever, ett planeringsmöte kring Elevens Val och sist men inte minst ett besök i vårt blivande skolbibliotek. 

Trött men nöjd cyklade jag hemåt.


1 kommentar: