tisdag 13 oktober 2015

Textsamtal, läslogg och barnkonvention- allt utifrån Sandvargen

Dagens textsamtal utgick från två paragrafer i Barnkonventionen och texten var vald med omsorg. Kapitlet "Chokladkakan" ur Sandvargen av Åsa Lind. Denna text finns i materialet "En läsande klass" under den temavecka som handlar om Barns rätt.

12

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

13

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
Eftersom vi sedan skolstart introducerat och arbetat med 3 olika förståelsestrategier passade det bra att använda alla dessa på dagens text. Till texten hade jag kopierat upp och fixa ett litet häfte/läslogg till varje elev. Före läsningen startade vi förstås med att förutspå (Spågumman) och utifrån tidigare kunskap om Zackarina och Sandvargen försöka fundera ut vad ett kapitel som heter Chokladkakan skulle kunna handla om. Förutsägelserna var många och eleverna fick delge varandra i par. Därefter fick de i sina läsloggar skriva eller rita vad de tror kommer att hända.
Under läsningen fick de som vanligt uppmaningen att reagera på nya ord och då räcka upp handen. (Detektiven) När eleverna reagerar och visar på att det är ett ord de vill utreda markerar jag det i texten och går sedan tillbaka och reder ut vid lässtoppen. De nya orden skrev jag upp på tavlan samtidigt som jag visade på hur man genom att läsa om/läsa vidare m m kan komma fram till betydelsen. I några fall visste eleverna vad ordet betydde och fick då berätta för sina kompisar.
Efter läsningen fick eleverna skriva av orden från tavlan och rita bilder till. Dessutom fick de fundera tillsammans i par om de fått några sinnesintryck (Konstnären) och sedan rita eller skriva om dessa.
Efter läsningen pratade vi också om vad författaren skulle kunna tänkas vilja förmedla med denna text, vad texten egentligen handlar om. För att få igång diskussionen ställde jag frågor som. - Varför ville inte Zackarina äta chokladkakan? - Hur gjorde Sandvargen och Zackarina för att komma fram till namnet på det land som Zackarina skapat? Hur bestämmer vi olika saker på skolan? Hur har vi bestämt våra klassrumsregler?
Jag berättade för eleverna att det finns någonting som heter Barnkonventionen som är regler som är till för att alla barn skall ha det så bra som möjligt i alla länder. I Barnkonventionen står just detta och så läste jag upp de aktuella paragraferna. Tillsammans kom vi fram till att Zackarinas mamma och pappa faktiskt skulle ha diskuterat och lyssnat på henne före de bestämde en regel som gällde henne. Vi pratade också om att vuxna ibland måste bestämma men att reglerna blir bättre och viktigare om barnen fått vara med och tycka och tänka. Eleverna fick avsluta passet med att i läsloggen skriva ned om de lärt sig någonting utifrån att läsa texten tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar