söndag 25 januari 2015

Allt startar med en tydlig pedagogisk planering

I vår lärmodul kring Språk i alla ämnen har vi vid det senaste tillfället tittat på Anna Kayas filmer om att lyfta de språkliga målen i undervisningen. Det handlar om att lyfta fram de språkliga förmågor som skall tränas, sätta upp mål och ha ett språkinriktat arbetssätt. I vårt stora ämnesövergripande tema om Astrid Lindgren har vi nu kommit till att vi skall arbeta mot kursplanens mål i Fysik samtidigt som vi utgår från de illustrationer som finns i Astrid Lindgrens böcker. Här nedan hittar ni både Anna Kayas filmer och den pedagogiska planering som vi har utgått ifrån.

Språkliga mål Vad och varför?
Hur sätter jag tydliga språkliga mål?
Hur börjar man?

Pedagogisk planering - FysikI vår planering har vi utgått från Gibbons 4 faser där det vi på ett medvetet sätt utgår från elevernas vardagsspråk för att så småningom nå ett mer abstrakt skolspråk.
Som en uppstart till detta tema och som aktivitet i fas 1 planerade vi för att gå till lekparken och experimentera. I klassrummet före vår utflykt till lekparken hade vi berättat för eleverna att vi nu några veckor framöver kommer att arbeta med ett nytt område på våra No/Sv-pass och att de i lekparken skulle få ledtrådar till vad detta område skulle kunna tänkas handla om. En pojke räcker upp handen och säger; "Åh då får vi använda vår Spågumma"! Underbart tänker vi för det är precis det vi är ute efter. Att eleverna skall få dela en upplevelse för att få en samlad förkunskap och samtidigt leta efter ledtrådar och fundera vad det är som väntar dem.

Fas 1
Förutsättningslöst gav vi oss ut till lekparken med ett gäng aktivitetskort. Syftet var att eleverna i smågrupper skulle läsa på korten och tillsammans lösa den uppgift som de stod inför. Aktiviteten i lekparken blev påtaglig och kommentarerna haglade. - Vilken burk är tyngst?- Var skall du sitta om vi skall väga jämt? - Det går snabbare att åka på tyget.- Det är lättare att hålla balansen om man håller ut armarna o s v.


Eleverna tog med sig denna upplevelse och de tankar de fått när de genomförde experimenten in i klassrummet dagen efter. Efter att de fått gissa område visade vi på den pedagogiska planeringen och berättade att vi de närmaste veckorna kommer att lära oss mer om fysik och några begrepp som är viktiga att kunna. Vi kommer att fortsätta experimentera, använda oss av de nya begreppen och så småningom både skriva loggbok och läsa en sakprosa text inom området. 

Ser framemot morgondagen då de nya begreppen skall introduceras och samlas på vår "begreppstavla". Vi skapar nämligen en ordbank på väggen inom det aktuella ämnesområdet så att eleverna hela tiden ser orden och på det viset lättare kan införliva dem i sitt eget ordförråd. (Fortsättning följer)

1 kommentar:

  1. Hej
    Jag blir så inspirerad och ska prova att arbeta efter era olika faser. Hur ser era aktivitetskort ut? Har du lust att dela med dig av dem? Tack på förhand.

    SvaraRadera