torsdag 12 juni 2014

Att arbeta åldersintegrerat med läsförståelsestrategier.

Eftersom vi som har skrivit handledning för åk 1-3 i En Läsande klass undervisar på en mycket liten skola med åldersintegrerade klasser ville vi göra ett material som går att använda både med årskurshomogena och årskursblandade klasser. Du följer därför samma lektionsplanering i alla tre årskurserna, men texterna blir längre/svårare och din roll som samtalsledare kommer att minska i takt med att eleverna blir mer förtrogna med lässtrategierna. Samma textgenrer och teman används i de tre årskurserna, både för att du ska kunna arbeta årskursintegrerat och för att ni ska kunna samlas kring ett tema eller en genre på skolan. Tänk vilka häftiga litteratursamtal det kan bli i korridorerna när alla arbetar med t. ex. fantasy eller nyheter samtidigt! Naturligtvis kan du byta texter mellan årskurserna som du tycker passar dig och din elevgrupp eller arbeta med texter som är aktuella i din övriga undervisning.

När vi introducerar läsförståelsestrategierna så gör vi det genom högläsning och då är det fullt möjligt att ha en åldersintegrerad grupp elever. Alla elever deltar utifrån sin förmåga och elever som tycker det är svårt att ställa frågor, sammanfatta m m får inspiration och ideer från sina kamrater. Jag har elever i åk 1 som är fantastiska förebilder för sina äldre kamrater. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inte åldersrelaterat utan fungerar i både små och stora grupper med elever i olika åldrar.

Successivt så vill vi att eleverna skall överföra strategianvändandet på den egna läsningen i grupp eller i par och då behöver man tänka till lite kring läskompisar och läsfixargrupper. I flera blogginlägg har jag visat på hur detta arbete kan se ut. Första gångerna eleverna får kliva in i läsfixarrollen i grupp så bygger vi även det på högläsningen så att det inte blir avhängigt vilken avkodningsförmåga eleven har. Läs gärna här; http://marietrapp.blogspot.se/2014/02/att-kliva-in-i-rollen-som-lasfixare.html. Som ni förstår fungerar även detta att göra i åldersblandade klasser.

Nästa steg är att låta eleverna läsa texten själva i gruppen och då kan det se ut så här; http://rabyskolan2014-15.blogspot.se/2014/03/lasandets-gladje.html. På dessa lektioner är inte syftet att förbättra avkodningen så svaga läsare tvingas aldrig att läsa högt i grupp utan bara de elever som själva vill läsa högt gör det. Eleverna blir snabbt självgående i dessa läsfixargrupper och då har du som pedagog möjlighet att samla de elever som behöver mer stöd än de andra med lässtrategiarbetet. På det viset har du möjlighet att individualisera arbetet och anpassa både efter grupp och individ.

När det gäller parläsningen tycker vi det är viktigare än annars att ha jämna läskompisar så att avkodningen ungefär ligger på samma nivå. Då handlar det om att både träna flyt och förståelse.Eftersom vi har valt att alla årskurser utgår från samma tema i ELK i åk 1-3 öppnas stora möjligheter att hitta texter på rätt nivå inom gruppen. Ofta har vi texter för olika årskurser uppkopierade och låter då eleverna arbeta i par och då finns det 15 olika texter att välja mellan varje vecka.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar