söndag 25 maj 2014

Vår gemensamma storbok

Eftersom vi kommer att avsluta terminen med en studieresa till Junibacken där vi bl a ska se en teater om Nelly Rapp så har vi under några veckor haft en Nelly Rapp bok som högläsningsbok. Boken heter "Sjöodjuret" är skriven av Martin Widmark och handlar om hur monsteragent Nelly upptäcker och försöker hjälpa en sjöodjursunge att komma ut till havet till sin mamma. Alltid när vi tar oss an en text så använder vi våra läsförståelsestrategier, så även i detta fallet men vi ville att det skulle bli mer än bara diskussion denna gång.Vi ville även dokumentera våra tankar och ideer.


Vi valde därför att göra en storbok(A3-papper) tillsammans där vi dokumenterade hur vi använt de olika läsförståelsestrategierna. 
Eleverna fick fundera över vad de trodde att boken skulle kunna   handla om utifrån titel och bilder. Därefter fick de skriva ned sina förutsägelser och vi klippte och klistrade in dessa i vår gemensamma storbok. Vid varje kapitels början gjorde vi likadant och ibland även mitt i kapitlet utifrån bilder. Eleverna fick ibland skriva själva  och ibland skrev vi gemensamt på smartboarden.
På en sida i boken fick vi se hur slussvaktarna stoppade sömnmedel i kyckling. Oj, vad våra Spågummor fick arbeta! Förslagen vad de skulle använda kycklingen till var jättemånga. På en annan sida fick vi se hur slussvaktarna petade i vattnet med långa käppar. Jättekonstigt och självklart var vi tvungna att förutspå.


Eftersom några av våra elever redan läst boken fick de den stora uppgiften att utreda oklarheter under läsningen. När vi utrett orden fick denna lilla grupp i uppgift att dokumentera ordens betydelse och därefter klistrade vi in förklaringarna i vår gemensamma storbok.                                                             
 Kanal - det är som en väg för båtar.

Sluss - är en hiss för båtar


Vår storbok blev väldigt fin och det var roligt att dokumentera lässtrategiarbetet på ett annat sätt än det vi brukar använda oss av.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar