lördag 18 januari 2014

Vår digitala läslogg

Under hösterminen har vi dokumenterat vårt lässtrategiarbete i läsloggar. Dessa samlar vi i en gemensam digital loggbok. Denna loggbok kommer att fyllas på allteftersom. Det är viktigt att dokumenterandet inte blir ett syfte i sig utan att textsamtalet om innehållet styr lektionen. För en del kan läsloggen vara ett stöd i upplägget av lektionen och samtalet. Våra fina bilder av Läsfixarna har Kristina Grundström illustrerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar