söndag 26 januari 2014

Lässtrategilektion "Reportern"

REPORTERN

Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.

När vi introducerar Reportern så gör vi det genom att använda Lena Franzens korta texter hämtade ur Monica Reichenbergs bok:" Läsförståelse genom strukturerade textsamtal".

Syftet med denna första modelllektion är att eleverna skall bli medvetna om texters djup och att viss information ges i texten men att de ibland måste hitta ledtrådar i texten och lägga till egen information för att förstå.

Före läsningen: 
Jag har skrivit upp frågeord på tavlan och berättar för eleverna att jag idag skall visa dem att det finns olika typer av frågor och att svaren går att hitta på olika ställen i texten. Jag berättar också att dessa frågeord kan vara en hjälp vid formulerandet av frågor.

Under läsningen
Jag visar en av Franzens korta texter på smartboarden och läser den för eleverna. (Se nedan)
Jag ställer en fråga i taget och berättar även svaret på frågan. Jag tänker högt och visar eleverna var i texten jag hittar svaret. Jag berättar att vi kallar det att läsa på raderna när svaren finns i texten

Kan jag inte hitta svaret i texten utan måste dra en slutsats utifrån de ledtrådar som ges berättar jag för eleverna vilka ledtrådar jag använder och hur jag kommer fram till svaret. Jag berättar att vi kallar det att läsa mellan raderna när vi måste använda ledtrådar och dra slutsatser för att komma fram till svaret.

När jag kommer till den sista frågan berättar jag att här kan vi överhuvudtaget inte hitta några svar i texten utan här handlar det om mig och dig. Vilka erfarenheter vi bär med oss och vad vi skulle ha gjort i en sådan situation. Jag berättar att vi kallar detta för att läsa bortom raderna.


Lasse, 6 år åker tåg till mormor och morfar alldeles själv. Mamma har följt honom till tåget i Kristianstad och mormor skall hämta honom vid tåget i Lund. Lasse har en bok att titta i och godis att mumsa på. Han njuter av tågresan och kryper ihop i sin stol och gör det bekvämt för sig. Ingen Lasse stiger av tåget i Lund.

Vem ska Lasse hälsa på?  (på raderna)

Vart ska Lasse resa?  (på  raderna)

Varför stiger inte Lasse av tåget i Lund? (mellan raderna)

Vad skulle du ha gjort om du var i Lasses situation?(bortom raderna)

Under denna första lektion och även under den första veckan vi arbetar med Reportern är det jag som pedagog som visar var frågorna hör hemma någonstans. Vad det är för typ av fråga och var man hittar svaret. Nästa steg blir att låta eleverna pröva att ställa frågor. Vi har valt att arbeta med frågor bortom raderna först eftersom vi märkt att eleverna har lättare att ställa denna typ av frågor. Vi arbetar med varje frågenivå under en vecka för att eleverna skall bli riktigt säkra. När vi arbetar med frågor mellan raderna använder vi det fantastiska material som Monica Karlsson, Liselotte Ståhl har skrivit.
I de texterna finns det mycket outskriven information och du måste leta ledtrådar och dra slutsatser. 


Den tredje frågenivån handlar ju om frågor på raderna där svaret går att finna i texten. Här använder vi oss av faktatexter eftersom det kryllar av fakta/svar i texten.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar