tisdag 26 november 2013

Storyjumper

https://www.storyjumper.com/book/index/8991392/rabytuva
I Storyjumper går det att skriva faktatexter också.
Jag bara älskar denna lilla bok som en flicka i åk 2 har skrivit.

söndag 24 november 2013

Sagor med Cowboyen

I morgon skall vi ge oss på den siste av våra "läsfixare" Cowboyen. Genom att svinga sitt lasso fångar han in det viktigaste i texten och sammanfattar det. Vi kommer att utgå från den välkända sagan Rödluvan där jag först modellerar hur jag gör när jag sammanfattar. Genom att använda orden först, sedan och till sist visar jag att det finns en början, mitten och ett slut. Till hjälp har vi också en läslogg som vi kallar "Berättelseschema" som jag första gången fyller i på smartboarden för att visa hur man gör när man sammanfattar. Berättelseschemat kommer vi sedan att använda många gånger både tillsammans och i par, både i läsande och skrivande. Denna läslogg sparar jag sedan i flipsnack, vår gemensamma läslogg.
Vårt användbara "Berättelseschema"


tisdag 19 november 2013

Flipsnack

Nu är iallafall grunden lagd till att skapa en digital läslogg. Nu skall den bara börja användas med de små juvelerna.

http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=fh50osa8

Animoto

I det digitala verktyget "animoto" kan man på ett enkelt sätt dela med sig av de läs- och skrivaktiviteter som pågår i klassrummet. Jag bara älskar enkelheten i detta program!

QR-koder


QR-koder ökar spänningen i vardagen. På vår läsfest kodade jag ett gäng boktips som eleverna i åk 1-2 spelat in för att tipsa kompisar om böcker som de själva tyckt om. Vi har sett att elevernas egna boktips skapar ett läsintresse och sug efter just den boken.

tisdag 5 november 2013

Storyjumper

Måste bara få dela med mig av detta fantastiska program. Jag har skapat ett lärarkonto där jag har tillgång till alla elevkonton. Detta gör att jag har tillgång till elevernas böcker under hela skrivprocessen och kan stötta, kommentera m m om det behövs. I programmet finns en fantastisk bildbank samt att du kan hämta bilder både från nätet och använda egna foton. Eftersom programmet ligger på nätet så når eleverna sin bok även från hemifrån. Föräldrar har berättat att detta har varit oerhört motiverande för skrivandet på hemmaplan.

Följ länken här nedan och läs om hur vi använder Storyjumper.
http://www.storyjumper.com/book/index/8521632/Storyjumper#

måndag 4 november 2013

Mina mål med Digiskol

Eftersom vi arbetar mycket strukturerat med lässtrategier och även provkör vårt eget material (En läsande klass) som skall ges ut till alla landets skolor i april 2014 vill jag använda och kunna dela med mig av en digital läslogg. Jag vill att eleverna i förskoleklass och åk 1 har en gemensam läslogg som vi kan visa upp på bloggen och uppdatera efterhand. För eleverna i åk 2 och 3 är målet att alla skall ha en egen digital läslogg som också kan publiceras på vår blogg. Programmet som jag fattat tycke för och vill kunna använda är flipsnack.http://www.flipsnack.com/7CD58ECF8D6/ftpio93n

För att spinna vidare på samma område vill jag också ge eleverna digitala verktyg för textbearbetning. Genom att använda läsfixarna på sina egna och kompisarnas texter skapas en modell för hur även yngre elever kan bearbeta sina texter. Jag ser framför mig hur eleverna kan gå in i den digitala texten och skriva kommentarer i e x pratbubblor och i anslutning till detta ha med "läsfixarsymbolen".Jag kommer säkert att under resans gång hitta nya verktyg som jag vill pröva och utveckla.

söndag 3 november 2013

Vem är jag?

Jag heter Marie och är 1-7 lärare med sv/so och idrott som inriktning. F r o m hösten 2013 är jag också förstelärare med uppdrag att inspirera, handleda och stötta andra pedagoger i läs- och skrivundervisningen. Jag arbetar just nu på 2 skolor inom Nyköpings kommun. Den absolut minsta skolan i kommunen med endast 28 elever http://rabyskolan2012-13.blogspot.se/ och den största med 360 elever.

Hösten 2010 gick jag på speciallärarprogrammet i Linköping och hade då Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse" som kurslitteratur. Jag kände direkt när jag läste om den reciproka undervisningsmodellen att här finns det konkreta verktyg som jag kan delge eleverna för att de skall kunna ta sig in i texter och förstå det de läser på djupet. Att undervisa i lässtrategier har blivit lite av ett specialintresse hos mig och tillsammans med min närmsta kollega skriver jag studiehandledningen till projektet "En läsande klass".  http://enlasandeklass.se/

Jag har dessutom alltid haft ett stort intresse av att utveckla min digitala kompetens och såg det Digitala skollyftet som en ny utmaning att lära sig mer.http://www.digitalaskollyftet.se/om

Jag har den stora förmånen att få arbeta med eleverna redan i förskoleklass och har då använt mig av både reflekterande högläsning och Att Skriva sig till Läsning.Jag ansvarar också för den första läs- och skrivinlärningen i åk 1 samt specialundervisning åk 1-3. I mitt arbete som speciallärare använder jag mycket kompensatoriska digitala verktyg och ser arbetet med IKT som både motivationshöjande och direkt avgörande för hur elever med läs-och skrivsvårigheter fixar sitt kunskapsinhämtande.

Digitala skollyftet


Förra veckan drog det digitala Skollyftet igång med dunder och brak. En öppen kurs för alla pedagoger som vill delta. Kursen håller på i tio veckor med paus över jul. Den vilar på tre ben, digital kompetens, "sharing is caring" och skolutveckling. Vad du vill dela med dig av är upp till dig men du har chansen att få ta del av en stor samlad härlig kunskap och nytänkande från pedagoger runt om i landet. Du kan följa Skollyftet genom olika sociala medier såsom twitter, facebook, hemsidor och bloggar. Se intervjuer och föreläsningar via bambuser mm. 

Eftersom jag hela tiden är på jakt efter nya utmaningar så vill jag självklart delta i detta skollyft.Det finns så oerhört mycket vi kan lära av varandra. 

Den här bloggen har jag skapat just för att kunna reflektera kring min egen undervisning samt att kunna använda mig av i det Digitala skollyftet.