söndag 3 november 2013

Vem är jag?

Jag heter Marie och är 1-7 lärare med sv/so och idrott som inriktning. F r o m hösten 2013 är jag också förstelärare med uppdrag att inspirera, handleda och stötta andra pedagoger i läs- och skrivundervisningen. Jag arbetar just nu på 2 skolor inom Nyköpings kommun. Den absolut minsta skolan i kommunen med endast 28 elever http://rabyskolan2012-13.blogspot.se/ och den största med 360 elever.

Hösten 2010 gick jag på speciallärarprogrammet i Linköping och hade då Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse" som kurslitteratur. Jag kände direkt när jag läste om den reciproka undervisningsmodellen att här finns det konkreta verktyg som jag kan delge eleverna för att de skall kunna ta sig in i texter och förstå det de läser på djupet. Att undervisa i lässtrategier har blivit lite av ett specialintresse hos mig och tillsammans med min närmsta kollega skriver jag studiehandledningen till projektet "En läsande klass".  http://enlasandeklass.se/

Jag har dessutom alltid haft ett stort intresse av att utveckla min digitala kompetens och såg det Digitala skollyftet som en ny utmaning att lära sig mer.http://www.digitalaskollyftet.se/om

Jag har den stora förmånen att få arbeta med eleverna redan i förskoleklass och har då använt mig av både reflekterande högläsning och Att Skriva sig till Läsning.Jag ansvarar också för den första läs- och skrivinlärningen i åk 1 samt specialundervisning åk 1-3. I mitt arbete som speciallärare använder jag mycket kompensatoriska digitala verktyg och ser arbetet med IKT som både motivationshöjande och direkt avgörande för hur elever med läs-och skrivsvårigheter fixar sitt kunskapsinhämtande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar