onsdag 10 februari 2016

Sagomattan, Cirkelmodellen och berättelsestruktur

Någonting som kännetecknar mig och min undervisning är nog att jag är nyfiken och gärna vill pröva nya saker och knyta det nya till sådant som jag redan vet fungerar. I ett blogginlägg på facebook läste jag om ett program som SVT gjort som heter "Sagomattan" och att det programmet fått igång elever i den första skrivinlärningen att skapa berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.http://webb2.svedala.se/1larare/att-anvanda-sagomattan-for-att-utveckla-elevers-skrivande/

Sagt och gjort detta måste prövas och det måste ingå i det språkutvecklande arbetssätt som jag nästan alltid använder vid skrivande nämligen Cirkelmodellen.


Jag lät elever i åk 1 se programmet "Sagomattan" samtidigt som jag målade och skrev på tavlan de fem olika punkterna som man i programmet tar upp kring berättelsestruktur.

1. Huvudperson
2. Problem
3. Hjälpare/Händelse
4. Lösning
5.Avslutning

Fas 1 och fas 2
När vi sett hela programmet repeterade vi händelseförloppet genom att eleverna fick berätta och att jag under varje punkt skrev ned vilka som var huvudpersoner, vad som var problemet o s v. Därefter var det dags att se om denna struktur fungerar även på andra berättelser/sagor. Jag valde en mycket spännande spökhistoria som kommer finnas med i "Livet i Bokstavslandet" åk 2. Före läsningen pratade vi om elevernas erfarenheter av spökhistorier, vad som brukar finnas med, att de är lite läskiga o s v. Jag uppmanade även eleverna att använda förståelsestrategier och under läsningen stannade vi upp förutspådde,utredde ord, ställde frågor och sammanfattade. När vi sammanfattade var jag  tydlig med att vi skulle ha med de 5 olika punkterna från Sagomattan vilka vi skriv ner och ritade på tavlan. Vi kunde verkligen se att denna berättelse följde samma struktur.

Genom våra samtal, vår gemensamma erfarenhet kring programmet "Sagomattan" och vår bearbetning av en modelltext så arbetade vi oss igenom fas 1 och fas 2 i Cirkelmodellen. Vi pratade förstås också om de genretypiska dragen för berättande text, mycket beskrivningar, dialoger och berättelsestruktur.

Fas 3
Lektionen efter lät jag eleverna återigen sammanfatta spökhistorien utifrån cirkeln med de 5 punkterna som fanns kvar på tavlan och därefter skapade vi en gemensam skriftlig sammanfattning på smartborden. Jag påminde eleverna att det är Läsfixaren "Cowboyen" som hjälper oss att fånga in det viktigaste.

Vi skrev om spökhistorien så att den bara blev 5-6 meningar lång och kunde konstatera att vi fått med det viktigaste genom att utgå från de fem punkterna. Vi fick också träning i hur en mening börjar och slutar, hur viktigt det är med mellanrum mellan orden och hur man genom bara ett eller ett par ord kan få en mer beskrivande och målande text.

Under fas 3 kan man förstås även välja att skapa en helt ny berättelse och med lite äldre elever hade jag nog valt det. Att tillsammans först prata om berättelsen och sedan skriva ned den utifrån de 5 punkterna men denna gång valde vi att göra på detta sätt.

Fas 4
Efter att vi bearbetat berättelsen flera gånger både muntligt och skriftligt var det nu dags för eleverna att själva skriva en berättelse. De fick ett ritpapper tillsammans med en kamrat och fick rita händelseförloppet som en cirkel med de 5 olika punkterna. När det var klart fick de berätta för mig och till sist var det dags att skriva. Några klarade att skapa fina små berättelser på egen hand och några fick stöd av mig i skrivande. De berättade och jag skrev och alla fick känna sig nöjda med att ha skapat en egen liten berättelse.

Sagomattan kommer vi att återkomma till och både jag och eleverna har fått ännu ett verktyg att arbeta med den viktiga berättelsestrukturen.

1 kommentar:

  1. superbra text, precis vad jag letade efter. Tack!

    SvaraRadera