tisdag 24 december 2013

Vikten av förkunskaper för att förstå en text

Denna lilla film väcker en hel del tankar och funderingar i all sin enkelhet. Läsförståelse är komplext och en viktig faktor är vilka förkunskaper man har inom ämnet. Några forskare menar t o m  att förförståelsen är helt avgörande för hur man tillgodogör sig en text vilket även denna film visar. Därför är det så oerhört viktigt att vi ger de elever som inte har förkunskaperna möjlighet att få dem.

Ett sätt är att använda sig av fas 1 i Cirkelmodellen ( Gibbons). Här är målet att att ge eleverna så mycket bakgrundskunskap som möjligt i ämnet för att de sedan skall kunna skriva om ämnet. Jag tror att många elever är betjänta av att vi arbetar på liknande sätt före läsning också.  Eleverna kan arbeta i grupper eller i par och delge varandra sina kunskaper. Skapa tankekarta, ordbank, använd den grafiska modellen VÖL. Vad vet vi? Vad önskar vi veta? och efter texten är läst; Vad lärde vi oss? m m.Detta arbetssätt behöver alla lärare oavsett ämne använda i mötet med alla elever. Precis som de framför i filmen är kunskap inom geografi, kemi, samhällskunskap också kunskap som gynnar läsningen eftersom all kunskap bygger upp elevernas förförståelse och erfarenheter.

1 kommentar:

  1. Fantastiskt bra film, som jag tänker visa mina kollegor!

    SvaraRadera