tisdag 24 november 2015

Textsamtalets magi

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Att lära eleverna använda läsförståelsestrategier är att ge dem nycklar till förståelse. Genom strategierna når eleverna textens undermening och djup. Idag har jag fått uppleva ett magiskt ögonblick i klassrummet när verkligen alla elever är med och där elever som annars kanske inte säger så mycket öppnar sig, bidrar med egna erfarenheter och gör textkopplingar.

Jag har förmånen att ha ett specialläraruppdrag mot åk 1 och 2 på Släbro skola i Nyköping. I mitt uppdrag är jag i mångt och mycket som en bläckfisk med många armar som finns där för både stora och små. Under höstterminen har jag inspirerat och visat på hur man på ett strukturerat sätt undervisar i läsförståelse för riktigt unga elever i åk 1. Detta arbete utgår från tankar och upplägg i "En läsande klass" och nu efter att nästan hela terminen gått ser vi verkliga resultat i klassrummet. Eleverna är väl bekanta med de strategier vi har undervisat i. De förutspår numera så fort de får chansen, de är aktiva med att reagera på nya ord och de har blivit fantastiskt duktiga på att ställa frågor. 

Under dagens lässtrategipass tog vi oss an en bilderbok med titeln "Den stora smällen" 
av Mats Wänblad och Per Gustavsson.

"Den stora smällen" handlar om en pojke som ger sig ut på en segeltur med båda sina föräldrar. På båten blir föräldrarna osams om vilken väg de skall segla. De kan verkligen inte enas utan drar och sliter i rodret för att slutligen gå på grund och skeppet "Lyckan" går mitt itu. Pojken kastas ner i vattnet tillsammans med sin apa och flyter i land på en ö. Så småningom kommer även föräldrarna dit och de bestämmer sig för att stanna på ön och börja bygga ett hus. Men vad händer då? Jo de blir osams igen tills apan skriker SLUTA. Då tar de sitt förnuft till fånga och börjar prata med varandra. De bestämmer sig för att bygga flera hus där pojken ibland kan bo hos sin mamma och ibland hos sin pappa. 

Denna fantastiska bilderbok mötte jag och mina elever genom URs program "Lässugen" och skådespelaren Leif Andre som högläsare. 

Före läsningen förutspådde vi kring vad det kunde vara för stor smäll genom att leta ledtrådar på framsidan. Under läsningen räckte eleverna upp händerna om det kom upp nya ord och vid våra lässtopp redde vi ut dessa ord samt att vi fokuserade på att ställa frågor till varandra. Fantastiskt duktiga elever ställde inte frågor där svaren finns i texten utan de ställde de där kluriga frågorna som tvingar oss att tänka efter och göra kopplingar till oss själva och våra liv.
* Varför tog pojken med sig apan?
* Varför byggde de flera hus? 
* Hur skulle du känna dig om du var i pojkens situation?
* Har dina föräldrar bråkat någon gång?
* Hur gjorde föräldrarna för att bli sams?

Dessa frågor berörde verkligen eleverna och vi kunde utifrån en text föra diskussioner om hur det är att bo varannan vecka hos mamma och pappa  och hur fruktansvärt jobbigt det kan vara när ens föräldrar bråkar. Elevernas reflektioner och tankar berörde mig på djupet och jag kände att ett magiskt tillfälle infann sig i klassrummet.

För att bearbeta dessa frågeställningar ännu lite mer fick eleverna välja en av frågorna som de ställt och som jag skrivit upp på tavlan och utifrån frågan rita svaret. Dessa illustrationer talade också sitt tydliga språk. Detta är ett ämne som är viktigt att beröra och jag tackar alla de författare som förstått att vi kan nå barnen genom texter med underliggande tankar och budskap. Att använda programmet "Lässugen" är också ett fantastiskt komplement när man undervisar i läsförståelse.

fredag 6 november 2015

"Lässugen" - ett underbart program och ett fantastiskt verktyg att använda i undervisning av läsförståelse

Som alltid när jag skall ha en lässtrategilektion så förbereder jag mig genom att läsa texten, tänka ut lässtopp, fundera över vilka strategier som är naturliga att använda o s v. Under hösten har våra ettor fått stifta bekantskap med "Spågumman", "Detektiven", "Konstnären" och nu har det blivit dags för "Reportern". Vi har följt arbetsgången i "En läsande klass" och jag har modellat olika typer av frågor på mycket korta texter samt på "Visst kan Lotta cykla". (Modellektion åk 1 i ELK) Vi har skapat en "Reportertavla" med frågeord, en bild på Reportern och med en plansch som förtydligar de olika frågenivåerna. Vi har pratat mycket om vad en fråga är och de har fått ställa frågor till mig, till varandra, till bilder och till texter.

Mina förberedelser inför dagens lässtrategilektion handlade inte om att läsa en text utan att se på ett program. UR har gjort en fantastisk liten serie om högläsning som heter "Lässugen" och även om jag sett detta program tidigare så tittade jag nu med andra ögon och funderade och planerade på samma sätt som jag gör när jag skall låta eleverna möta en text som jag läser högt. Direkt så kände jag att man kan använda detta program i flera olika syften.

Man kan göra det med en uppmaning till eleverna att fokusera på vilka strategier flickan och den vuxna som högläser använder. Man kan också förstås göra paus i programmet och låta eleverna förutspå när flickan gör det och man kan låta eleverna svara på de frågor som ställs på texten men eftersom vi kommit till att vi vill att eleverna skall träna på att ställa olika typer av frågor var det det som jag valde att fokusera på i mina förberedelser.

Vilka frågor kommer att leda till mer djupgående samtal och reflektioner. Vilka frågor är önskvärt att jag modellerar om eleverna inte kommer på dem på egen hand. På vilka olika frågenivåer hör frågorna hemma.

Denna serie av program som UR har gjort handlar om en flicka som är ensam hemma och blir lässugen. I en lässug suger hon in olika personer som högläser för henne. Den första högläsningsstunden och det första programmet utgår från boken "Jag rymmer" av Eva Lindström.
Här hittar ni länken till det program jag beskriver:
http://www.ur.se/Produkter/180226-Lassugen-Amanda-och-Eva-Rose
De centrala frågor som jag kunde urskilja efter att ha läst texten/lyssnat på programmet var; -"Varför rymmer fåret?"-Varför skrev fåret ett brev till sin gamla vänner?"" -Varför fick han inte vinka till sina gamla vänner"?" -Har du funderat på att rymma någon gång?" -Hur är livet som rymling?" "-Varför valde fåret att bo kvar hos mården?"-Hur skulle du ha gjort?  Sagt och gjort nu var jag iallafall redo att genomföra denna strategilektion utifrån ett multimodalt verktyg. Jag hade höga förväntningar men verkligheten överträffade dessa förväntningar. För det jag nog inte riktigt insett var hur starkt detta media är i att fånga eleverna. Med små verktyg som lite rörliga bilder i boken, ljudeffekter och en fantastisk högläsare fångades verkligen ALLA elever. Vi har många av våra 7-åringar som har lite svårt med både koncentration och uthållighet men detta program fångade som sagt alla.

Före vi såg programmet bad jag eleverna att koppla på sina "läsfixare" och framförallt att fundera kring vilka frågor som uppstår under programmet. Därefter visade jag inledningen när vi får träffa flickan i programmet och förstår varför programmet heter Lässugen. Jag stoppade programmet när högläsaren Eva Röse läste bokens titel och tittade på framsidan och så förutspådde vi tillsammans i klassrummet om vad boken skulle tänkas kunna handla om.

Därefter lyssnade/tittade vi på programmet och stannande upp där jag tittat ut att det var lämpligt. I programmet används många olika förståelsestrategier. Flickan reagerar på nya ord som utreds, flickan förutspår och högläsaren både ställer frågor och kopplar till egna erfarenheter. Jag  utgick förstås från allt detta och lät eleverna göra samma saker men sedan lät jag även eleverna ställa egna frågor som vi först kategoriserade utifrån nivå och sedan försökte svara på. Diskussionerna som följde blev fantastiska och vi nådde verkligen textens djup genom att prata om vänskap och vikten av att känna sig sedd.

Mina stackars kollegor har under dagen om och om igen fått höra om denna lässtund och hur fantastisk den var. Kände att jag bara var tvungen att dela den med fler här på bloggen. Hoppas att många av er tar tillfället i akt att  kombinera detta med ert lässtrategiarbete. Caroline Ginner på UR berättade för mig vid ett tillfälle att UR`s önskan med sina program är att ge oss pedagoger verktyg att förstärka vår undervisning genom media och i detta fall kan jag bara tacka och buga. UR har verkligen lyckats!


http://www.ur.se/Produkter/180226-Lassugen-Amanda-och-Eva-Rose

tisdag 3 november 2015

En lärares vardag

Ibland är det lite roligt att reflektera över en arbetsdag i efterhand och fundera kring lärande och samtal och alla de ingredienser som finns i ett yrke som lärarens. Min arbetsdag började idag kl 07.15 då en elev för första gången anlände i taxi till vår skola efter att ha varit endast en månad i Sverige. Eftersom eleven inte kan så mycket svenska ännu och heller inte har knutit så många kamratrelationer ville jag finnas på plats och ta emot. Tillsammans med en annan elev följde de med mig upp i klassrummet och jag satte igång ett memoryspel med bilder och ljud på datorn. Första fantastiska lärstunden för dagen inträffade då jag kunde höra hur eleven repeterade varje ord högt för sig själv samtidigt som han hade bildstöd. En mycket lycklig elev klurade ut hela memoryspelet på egen hand.

Lektionsförberedelser och samtal med kollegor om dagen fram till 08.15 då skolklockan ringer och skoldagen börjar för eleverna.

"God morgon alla nyfikna och frågvisa elever!" var hälsningen på tavlan som ledde oss in på en Läsfixare som också är frågvis nämligen Reportern. Vi pratade om vad en fråga är och vilka frågeord som kan hjälpa oss att ställa frågor. Eleverna fick ställa frågor till mig  och sedan modellade jag hur man kan ställa frågor på en mycket kort text och visade också på att det finns olika typer av frågor. Vi läste tillsammans två korta texter till och jag ställde frågor som vi hjälptes åt att besvara och placera in på den nivå den hör hemma. Genom att ställa frågor på en text skapas ett engagemang och ett intresse och nästa fantastiska lärstund infann sig. Eleverna kunde koppla till sin vardag och vad de skulle ha gjort i en viss situation. Jag kände hur hela gruppen fångades av denna lilla text och lästund.

Rastvärd med många möten och aktiviteter.-"När är det torsdag Marie? -"När får jag göra klart min bok?" -"När kan jag komma till dig och prata?" -"Hej Marie!" " "-Jag fick en lillebror igår"" -Jag får ont i ögonen när jag läser"" -Var är min pinne?" Flera härliga kramar, lite konfliktlösning och därefter en välbehövd kopp kaffe.

Arbetspass med några elever i kodknäckarfasen som ljudar så att det hörs i hela klassrummet. En fantastisk lärstund när dessa elever faktiskt får ihop några ljud så att det bildar ett ord och de känner att de kan läsa. 

Dagen med eleverna avslutades med ännu ett möte med en elev som tycker skrivande och skapande av text är svårt. Programmet Storyjumper har hjälpt honom att hitta motivationen och under en hel timme skapande han text tillsammans med mig. Ett underbart lärtillfälle där eleven kunde lämna klassrummet och skoldagen med stolthet över sin prestation.

När eleverna gått hem fortsätter möten och lärandesituationer men med vuxna. Ett möte kring hur vi skall skapa en sån bra lärsituation som det bara går kring några elever, ett möte kring bloggande,ett möte kring våra nyanlända elever, ett planeringsmöte kring Elevens Val och sist men inte minst ett besök i vårt blivande skolbibliotek. 

Trött men nöjd cyklade jag hemåt.